ผู้บริหารระดับสูง นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

ผู้บริหารระดับสูง นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

14f94d99650-cache (4)

ริทช์ เอ็น วูด

ประธานบริหาร

ริช วูด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท นู สกิน ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนหน้านี้ วูด ได้ดำรงตำแหน่งในหลายส่วนงานของบริษัท นู สกิน ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการสายการเงิน, รองประธานสายการเงิน, รองประธานสายการพัฒนาตลาดใหม่, ผู้อำนวยการสายการเงิน ส่วนงานการพัฒนาตลาดใหม่ และควบคุมแผนกฟาร์มาเน็กซ์ และยังได้รับบทบาทหน้าที่ในการบุกตลาดยุโรปในหลายๆ ประเทศให้กับ นู สกิน ในช่วงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่เขาได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในแถบทวีปยุโรป ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการการภาษีระหว่างประเทศ

ก่อนหน้าที่วูดจะมาร่วมงานกับ นู สกิน นั้น เขาได้เคยปฏิบัติงานในส่วนงานด้านธุรกิจการบัญชีระหว่างประเทศให้กับแกรนท์ ธอมตัน ใน พ.ศ. 2536 ด้านการศึกษา วูดได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต สาขาระบบการจัดเก็บภาษี จากมหาวิยาลัยบริกแฮม ยัง และได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการสายการเงินแห่งปี จากนิตยสารยูทาห์ บิสสิเน็ท ในปี พ.ศ. 2553

 

 


Ryan_2016

ไรอัน นาเพียร์สกี้

ประธาน

 

ปัจจุบัน ไรอัน นาเพียร์สกี้ ได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท นู สกิน ก่อนหน้าที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้ เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายขาย และปฏิบัติการสากล, ประธานกรรมการบริหารบริษัท นู สกิน ภูมิภาคเอเชียเหนือ และประธานกรรมการบริหารบริษัท นู สกิน ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ นาเพียร์สกี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสายการพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารแผนกการปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชียเหนือ เขาเริ่มเข้ามาร่วมงานกับบริษัท นู สกิน ตั้งแต่ปี 2538 และได้ร่วมงานกับบริษัท นู สกิน มาแล้วในหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น รองประธานสายการพัฒนาธุรกิจสากล, ผู้จัดการทั่วไป แห่งสหราชอาณาจักร, รองประธานสายการพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคยุโรป และเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีให้กับผู้บริหารในประเทศสหรัฐอเมริกา

นาเพียร์สกี้จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาธุรกิจ และปริญญามหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจ จาก Duke University และปริญญามหาบัณฑิตอีกใบในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Goethe Universitat ประเทศเยอรมนี

 

 


mark-lawrence-headshot

มาร์ค ลอว์เรนส์

ผู้อำนวยการสายการเงิน

 

มาร์ค ลอว์เรนส์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายการเงินของบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ลอว์เรนส์ได้นำประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ และการเงินตลอดระยะเวลา 20 ปี มาใช้กับบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้เขาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงินของบริษัท อเมซอน แล็บ126 ซึ่งรับหน้าที่ดูแลส่วนงานการเงินระดับโลกของบริษัท และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของอเมซอนหลายชิ้น นอกจากนี้ ยังได้ดำรงตำแหน่งผู้นำด้านการเงินอาวุโสให้กับ บริษัท ซิลิคอน วัลเลย์ สำนักงานใหญ่, โพลีคอม และโบรเคด รวมไปถึง วิวินท์ สมาร์ท โฮม ที่รัฐยูทาห์ อีกด้วย

ลอว์เรนส์จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย บริกแฮม ยัง และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส

 

 

 


14f94d99650-cache (1)

ดร.โจเซฟ วาย แชง
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และรองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ดร.โจเซฟ วาย แชง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ และรองกรรมการผู้จัดการบริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ทำงานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ดร.โจเซฟ วาย แชง มีผลงานที่เขียนไว้มากมาย ทั้งบทความ บทวิจารณ์ และหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยทางเภสัชวิทยา รวมถึงหนังสือ The Aging Myth ซึ่งติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์ก ไทมส์

 

เขามีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส นั้น เขาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ บริษัทฟาร์มาเน็กซ์ ซึ่งต่อมา บริษัท นู สกินฯ ได้ควบรวมกิจการของบริษัทฟาร์มาเน็กซ์ มาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2541

 

สำหรับตำแหน่งงานก่อนหน้าที่ ดร.โจเซฟ จะเข้าทำงานกับบริษัทฟาร์มาเน็กซ์ เขาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ บริษัท Binary Therapeutics Inc. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2540 และบริษัท OsteoArthritis Sciences Inc. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งบริหารการจัดการงานวิจัยให้กับ Wyeth-Ayerst และ Rhone Poulenc Rorer รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพอีกหลายแห่ง โดยเขามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบ และโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ดร.โจเซฟ วาย แชง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก Portsmouth University และสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก University of London

 

 


14f94d99650-cache (5)

ดี แมทธิว ดอร์นี

รองประธานที่ปรึกษาทั่วไป และเลขานุการ

 

ดี แมทธิว ดอร์นี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ในปี พ.ศ. 2546 เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2546 โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ดี แมทธิว ดอร์นี ทำงานเป็นทนายความหลักทรัพย์ และธุรกิจทั่วไปในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เขาสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต และปริญญามหาบัญฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมาย หรือ Juris Doctor จาก University of Utah