แบบฟอร์มแจ้งบริจาคเงิน 1% จากเงินปันผล

วิธีการสมัครเข้าร่วมบริจาคเงิน

 

 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

 

2. กรอกแบบฟอร์มและส่งมาที่ 48hr_reply_thailand@nuskin.com หรือ ส่งที่ศูนย์ฯ นู สกิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

 

1% donation_TH_F_Feb19