คุณญาณาธร และ คุณภัคนันท์ ธนาศรม

“ทุกเวทีต้องขึ้น ทุกทริปต้องไป ทุกกิจกรรมต้องเข้าร่วม นี่คือ หลักการง่ายๆ ที่อัพไลน์แนะนำให้เป็นแนวทางการทำงาน”

 

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว หลังจากชัดเจนกับตัวเองว่าจะตัดสินใจเลือกธุรกิจ นู สกิน เป็นยานพาหนะเพื่อเดินทางสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพ เพื่อสร้างความฝันให้เป็นจริง ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อให้แต่ละก้าวความสำเร็จของเราสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานของบริษัทเพื่อให้เราเติบโตไปในทิศทางเดียวกับบริษัท

 

“ทุกเวทีต้องขึ้น ทุกทริปต้องไป ทุกกิจกรรมต้องเข้าร่วม” นี่คือ หลักการง่ายๆ ที่อัพไลน์แนะนำ ธุรกิจนี้ให้กับเรา ได้ให้แนวทางการทำงานไว้ ทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับบริษัท เพียงแค่เราลงมือทำงานทุกวัน สมํ่าเสมอ ตรงไปตรงมา รับผิดชอบธุรกิจของเราเอง ไม่บ่น ไม่กล่าวโทษ การสะสมความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน และอุปสรรคที่เราได้ก้าวข้ามในแต่ละก้าว นี่แหละจะทำให้เรากล้าแกร่ง เติบโตและมีองค์กรที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

 

กับการขึ้นสู่ตำแหน่ง ทีมอิลิท 3 ปี อย่างต่อเนื่องก็เช่นกัน เกิดจาก

1. ความตั้งใจทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

2. การเดินตามแนวทางความสำเร็จของอัพไลน์ผู้ที่ให้โอกาสทางธุรกิจ และเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของเรา

3. อยากเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าทุกความสำเร็จเป็นไปได้ ทุกความฝันเป็นจริงได้ ทุกตำแหน่งเป็นไปได้ เพียงตัดสินใจ ลงมือทำ
นำทีมเดินทางไปทิศทางเดียวกับบริษัท นู สกิน คนธรรมดาๆ อย่างเราที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุรกิจก็สามารถสำเร็จได้ทุกคน

 

แล้วคุณจะพบว่า ความสุข ความสำเร็จ ไม่ได้หายไปไหนสิ่งเหล่านี้จะเป็นของเราได้ เมื่อเราตัดสินใจใช้ นู สกิน เป็นยานพาหนะ และไม่ยอมรับข้ออ้างใดๆ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และยืนหยัดทำเพื่อทีมงานความสุข ความสำเร็จจะเป็นของเราแน่นอน