คุณวิบูลยศ เอี่ยมรานนท์ และ คุณพัชรีพันธุ์ สัตตบรรณศุข

การที่เราสามารถดำรงตำแหน่งสมาชิกทีมอิลิทมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ได้นั้น เป็นเพราะเรามีความเชื่อในเรื่องของ  “ทัศนคติ”  เพราะทัศนคติจะเป็นตัวชี้วัดว่า เราจะประสบความสำเร็จใน นู สกิน ได้หรือไม่ 

ซึ่งแน่นอนว่าการที่เรามีทัศนคติที่ดีนั้น จะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าเราสามารถทำได้ แล้วก็จะลงมือทำ รวมถึงมีความเชื่อมั่นในทีมงาน ว่าทีมงานทุกคนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน 

และอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความเชื่อมั่นในบริษัท นู สกิน ว่าพวกเราอยู่ในบริษัทที่ดี ถูกต้อง ถูกเวลา และ นู สกิน ก็จะเปรียบเสมือนยานพาหนะพุ่งทะยานพาเราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะถ้าทุกคนมุ่งทำตามกลยุทธ์ เป็น สร้าง  ขยาย สตาร์ ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงแน่นอน


เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต