คุณอุบลวรรณ นิสวัน และ คุณเทพรัตน์ ชื่นวัฒนา

ภูมิใจและดีใจที่สามารถประสบความสำเร็จก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ได้ การประสบความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็สามารถเป็นคนที่ที่สามารถประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยได้  ทำให้ได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ หากเรามีฝัน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังตัดสินใจทำธุระกิจและคนที่กำลังทำธุระกิจนี้ หลายคนชอบคิดว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในธุระกิจนี้ได้ ต้องเป็นคนเก่ง พูดเก่ง ขายของเก่ง มีconnectionเยอะ ต้องบอกว่าคุณสมบัติเหล่านี้เราไม่มีเลย เริ่มต้นทำธุระกิจตอนพึ่งเรียนจบ และทำงานได้ปีเดียว ได้เห็นชีวิตของคนทำงานประจำที่ไม่สามารถมีกระทั้งเงิน และเวลาได้ ถ้่าเรายังทำงานประจำอย่างนี้ไปอีก 5 ปี 10 ปี ชีวิตก็คงไม่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป จึงกล้าที่จะตัดสินใจทำในสิ่งไม่เคยทำ หลังจากทำธุระกิจ นู สกินได้เพียงแค่ 2 ปี ชีวิตเปลี่ยนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินทรัพย์สิน เวลา การใช้ชีวิตที่ออกแบบชีวิตได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการได้ช่วยเหลือผู้อื่น และการได้พัฒนาตัวเอง

วิธีการทำงาน
1กล้าที่จะมีฝันใหญ่
2มีเป้าหมายชีวิตทีชัดเจน
3ลงมือทำสมำ่เสมอ
4 ทำตามอัพไลท์
5เข้าระบบและใช้ระบบในการสร้างองกรค์
6 มีทัศนคติบวกในทุกสถานการณ์

    สำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำธุระกิจนี้ ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือธุระกิจส่วนตัว ที่มาไม่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตในชีวิตได้ ไม่สามารถที่จะมีอิสระทั้งเงิน และเวลาได้พร้อมๆ กัน เพราะ 2 สิ่งนี้มักจะสวนทางกันเสมอ ในวันที่คุณมีเงินกลับต้องใช้แรง และเวลาทั้งชีวิตไปแลกเพื่อหาเงิน ส่วนในวันที่คุณมีเวลามากมายแต่กลับไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในยุคที่เศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรู้ตัวเองแล้วให้ตัดสินใจลงมือทำธุระกิจ นู สกิน แบบ 100% มีความเชื่อ และศรัทราในตัวเองว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้ ดึงศักยาภาพในตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ อย่าให้เสียงของคำปฎิเสธของคนอื่น ปัญหา และอุปสรรคดังกว่าเสียงของเป้าหมายในใจเรา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต