คุณธีระ เพชรมาลัยกุล และ คุณอุมาภรณ์ เพชรมาลัยกุล

​จากผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทชั้นนำระดับโลก และเป็นตัวแทนของพนักงานประจำชั้นดี เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ได้ค้นพบว่าการทำงานประจำไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องเวลาได้ จากการที่เป็นคนมองหาโอกาส เปิดใจมองหาธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่ไม่เคยรู้จักธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยในชีวิต ได้มาพบโอกาสทางธุรกิจของ บริษัท นู สกิน หลังจากที่ได้ศึกษาอย่างละเอียดด้วยความที่เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ทำให้มีความศรัทธาและเชื่อมั่นบริษัท สินค้า และนวัตกรรม จึงพบว่าธุรกิจนี้แหละที่จะเป็นพาหนะพาครอบครัวไปสู่ อิสรภาพทางการเงิน และเวลาได้ในเวลาที่สั้นลง และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยเหลือคนอีกจำนวนมากให้มีโอกาสได้รับความสำเร็จไปด้วยกัน

 

ธุรกิจ นู สกิน ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการจัดสรรเวลาได้ด้วยตนเองไม่ต้องติดกับดักอยู่ในกรอบของการเป็นลูกจ้างจนถึงเกษียณอายุ สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ในขณะที่ยังอายุน้อย มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีเวลาให้คุณแม่ที่ทุกวันก็มีอายุมากชึ้น และแน่นอนมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น  

           

จังหวะเวลานี้คือหน้าต่างของโอกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจ นู สกิน ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโดยรวมมีความผันผวน งานประจำหรือธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยง แต่สำหรับ นู สกิน ทุกๆ อย่างลงตัวอย่าง อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ด้วยกัน

 

“Accept No Excuses ไม่ยอมรับข้ออ้างใดๆ โดยเฉพาะจากตนเอง”

 “Never Give Up ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ”

 “One for All , All for One หนึ่งคนทำเพื่อทุกคนและทุกๆคนจะทำเพื่อคนหนึ่งคน”