คุณรภัสสิทธิ์ ศศินนท์ปกรณ์ และ คุณเดือนเพ็ญ สมพลทวีกุล

คุณรภัสสิทธิ์​ ศศินนท์ปกรณ์

การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์​สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

การทำงาน (อดีต) วิศวกรคอมพิวเตอร์​ / ธุรกิจส่วนตัว

(ปัจจุบัน) ธุรกิจ นู สกิน

คุณเดือนเพ็ญ สมพลทวีกุล

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์​สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ปริญญาโท การจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC)

การทำงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์

“อย่าหวังว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้ แต่จงหวังว่าคุณน่าจะเก่งกว่านี้ อย่าหวังว่าปัญหาจะน้อยลง แต่จงหวังให้คุณมีทักษะเพิ่มขึ้น อย่าหวังว่าจะมีอุปสรรคน้อยลง แต่จงหวังให้มีปัญญาเพิ่มขึ้น”

 

เราทั้งคู่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์  ซึ่งเราก็ทำงานตามสายงานนี้มากกว่า 10 ปี และมองเห็นว่าการทำงานประจำอย่างเดียว ไม่สามารถตอบเป้าหมายชีวิตได้ จึงได้ทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วย  และตัวผมเองก็ทำธุรกิจเครือข่ายไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

ซึ่งในสิ่งที่ทำมาทั้งหมด ปลายทางของธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งที่ตอบเป้าหมายชีวิตมากที่สุด เพราะเป็นงานที่ให้ได้ครบ 3 มิติ ในเวลาเดียวกัน คือ 1.รายได้   2.เวลา  3.สุขภาพ

 

แต่ในเส้นทางการทำธุรกิจเครือข่ายที่เราเจอมา เราได้พบกับโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ใช่ “ของจริง" มาโดยตลอด เพราะโมเดลที่เราเห็นมา คือการทำธุรกิจไม่กี่ปี แล้วก็เปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆ ต้องเริ่มต้นใหม่ รอบแล้ว รอบเล่า ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางได้รายได้งอกเงย เพราะไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และ ภาพธุรกิจนี้ที่คนภายนอกมองก็มักจะเป็นแบบนั้น คือ "ฉาบฉวย และ ไม่มั่นคง"

 

จนในวันที่เราตัดสินใจ ต้องการเลือก “บ้านหลังสุดท้าย”

 

สิ่งที่เราคิดตลอดคือ "เหนื่อยไม่เคยกลัว แต่ ที่น่ากลัวคือเหนื่อยฟรี”  เราทำการบ้านเยอะมาก เพราะว่าเราต้องการโอกาสที่เป็น “ของจริง” นั่นคือต้องการลงแรงอีกเพียงครั้งเดียว และ เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ไปตลอดชีวิต

 

ในวันที่เราเจอโอกาสธุรกิจ นู สกิน จาก คุณตฤณ-จิราวรรณ วิชัยดิษฐ เป็นการได้รู้จักกับ นู สกิน แบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อน และ ประโยคที่ว่า “บริษัทจะต้องเป็น Partner ตลอดชีวิต“ จากนั้นเราจึงทุ่มเททำธุรกิจแบบ 100%

 

ความสำเร็จในวันนี้ ชีวิตเราเปลี่ยนไปมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ ซึ่งมากกว่างานประจำหลายเท่า และที่สำคัญคือมีอิสระในการสร้างธุรกิจ เลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจได้เอง และ กำหนดเวลาทำงานได้ เรามีความสุขในทุกวัน วันทุกวันไม่เหมือนทำงาน แต่คือการได้ใช้ชีวิต

 

2 ปีที่ผ่านมา เป็นเพียงการเรียนรู้ ยิ่งเราสำเร็จเพิ่ม เราพบว่ามีสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้อีกมาก เพราะเรากำลังจะสร้าง “ตำนานบทใหม่” ให้เกิดขึ้นที่ นู สกิน

 

อยากฝากทุกคนว่า นู สกิน คือ “ของจริง” ถ้าคุณกำลังถือโอกาสนี้อยู่ในมือ คุณกำลังอยู่ในผืนดินที่ดีที่สุด และคุณจะโชคดี ถ้าทำตัวเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี คือการลงมือทำอย่างเต็มที่ เพราะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต