คุณพวงผกา อมตมหัทธนะ

สิ่งนี้เป็นเป็นเหมือนรางวัลของความมุ่งมั่น และตั้งใจ รู้สึกภูมิใจและเคารพในตัวเอง ตอกย้ำความเชื่อที่ว่า เมื่อเราตั้งเป้าและตัดสินใจอย่างแน่วแน่ เราสามารถบรรลุได้ พอมาถึงจุดนี้ มีอีกหลายอย่างที่ท้าทายและรอคอยเราอยู่ นั่นคือการพัฒนาทีมงานและความสำเร็จของทีมงาน ดิฉันเชื่อว่าผู้นำที่ดีคือการทำตัวให้เป็นผู้นำ แต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือการที่ผู้นำสามารถสร้างผู้นำ

ความสำเร็จวันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตหลายอย่าง

สำหรับดิฉันสิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดคือความคิด จากคนที่เคยเห็นปัญหาทุกทางออก กลายเป็นคนที่มองหาทางออกในทุกปัญหา จะมองถึงความเป็นไปได้ เข้มแข็งขึ้น มั่นใจขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น  มีความสุขกับทุกวัน และเริ่มค้นหาความต้องการของตัวเองมากขึ้น

สำหรับครอบครัว มีอิสระทางการเงิน และเวลามากขึ้น สามารถส่งเสริมลูกในด้านการศึกษา ส่งเขาเรียนต่อต่างประเทศได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นเหมือนแรงผลักให้เข้ามาทำธุรกิจ นู สกิน กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดิฉันไปแล้วค่ะ

สำหรับสังคม นู สกิน ทำให้ดิฉันมีเพื่อนเพิ่มขึ้น เรียนรู้และเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ยอมรับให้อภัย ที่สำคัญ สามารถเป็นพลังแห่งความดี เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนมากมายที่รอโอกาสอยู่

การบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

ในทีมงานของดิฉันจะเน้นให้ทุกคนมีเป้าหมาย และแผนงาน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราช่วยทีมงานได้ ดิฉันจะร่วมลงไปทำงานกับทีม และสอนเขาไปด้วย ซึ่งสิ่งที่องค์กรต้องมีคือเชื่อมั่นในตัวเอง และทีม อาศัยพลังของทีมในการทำธุรกิจ และสอนต่อๆ กันไปป็นทอดๆ เหมือนการวิ่งผลัดที่ต้องส่งไม้ต่อให้กัน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจ นู สกิน คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ นู สกิน เป็นธุรกิจที่เรียกว่า Simple but Not Easy คำว่า Simple คือไม่ซับซ้อน แต่ที่ซับซ้อนคือตัวเราทำเอง คุณต้องคิดและทำตามที่คนสำเร็จผ่านมาแล้ว (Copy) คำว่า Not Easy เพราะคุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าอารมณืดีทำ อารมณ์ไม่ดีไม่ทำ เพราะจะทำให้ไม่มีวินัย และในที่สุดจะกลายเป็นพฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากความคิด ต้องฝึกคิดบวก มั่นใจในตัวเอง บริษัท และผลิตภัณฑ์ วางแผน รีบลงมือทำไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้

ฝากให้คิด

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจระยะยาว ทำไป 3-5 ปี ถึงจะเข้าช่วงเก็บเกี่ยวผล และเป็นธุรกิจที่ให้คุณทั้งด้านการเงิน เวลา และการพัฒนาตัวเอง ขอให้มุ่งมั่นจดจ่อกับเป้าหมาย ลุกขึ้นสู้จนปัญหากลายเป็นประสบการณ์ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จค่ะ


เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต