คุณขวัญจิต ใจสมุทร และ ผศ.ดร.พิภพ ปราบณรงค์

ถ้าจะบอกว่าการเป็นทีมอิลิทนั้นง่ายก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ หรือทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเท่านั้นว่ามีความตั้งใจ และมุ่งมั่นกับมันแค่ไหน เพราะเรารู้ว่าการเป็นทีมอิลิทต้องทำอย่างไร ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีหลายคนถามว่า ทำไมไม่ทำทีมอิลิทต่อ เราได้แต่ตอบว่ายังไม่อยากทำบ้าง ยังไม่พร้อมบ้าง ซึ่งมันก็คงเป็นเหตุผลทั่วไปที่เราจะปฎิเสธการขึ้นเป็นทีมอิลิท แต่สุดท้ายเมื่อเราตั้งใจ และแน่วแน่กับเป้าหมายของเรา หนทางที่จะนำไปสู่ชัยชนะ นั้นไม่ยากเลย ถึงจะมีอุปสรรคแต่ถ้าเราไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น เราก็สามารถพิชิตสิ่งที่เราต้องการได้ ถ้าถามว่าการได้เป็นทีมอิลิทนั้นรู้สึกอย่างไร เราก็คงตอบได้ว่า ดีใจ และ รู้สึกภูมิใจ เพราะตลอดช่วงเวลาที่รักษาตำแหน่งทีมอิลิทนั้น รู้สึกว่ามันยาก และหลายครั้งที่รู้สึกเหนี่อย แต่เราก็ไม่ได้ละทิ้งความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของตนเอง แต่สิ่งที่เราละทิ้งไปนั้น คือ ความรู้สึกท้อ ความรู้สึกเหนื่อย และอื่นๆ ที่มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนความต้องการที่จะเป็นทีมอิลิท ถึงการเป็นทีมอิลิทในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรก แต่เราก็ยังรู้สึกดีใจ และ ภูมิใจ ต่อความสำเร็จในครั้งนี้ เพราะมันหมายถึง สิ่งที่ดิฉันต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรหลายๆ อย่าง

การเป็นทีมอิลิทนั้นได้เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเวลาการทำงาน,การนัดพบกับลูกค้าที่บ่อยขึ้น, การฝึก, แนะนำและอบรมลูกทีมในการทำงาน และที่แน่นอน คือ การมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น จากที่เราไม่ค่อยทำอะไรต่อมิอะไรเป็นประจำ การเป็นทีมอิลิทนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มสิ่งต่างๆ หลายอย่างได้ เช่น จากเป็นคนไม่ตื่นเช้า ก็สามารถที่จะตื่นเช้าได้ เคยโทรหาลูกค้า 1-2 รายต่อวัน ก็โทรหาลูกค้ามากขึ้น ทำให้เรารู้จักกับการจัดการบริหารเวลาที่ดี เพราะถ้าเรารู้จักที่จะบริหารงาน, ทีมงาน และเวลาที่ดีแล้ว มันก็เป็นดังตามที่ นู สกิน กล่าวไว้ว่า อิสระทางการเวลา และ การเงิน

เราต้องให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแม้แต่สอนวิธีการทำงานให้กับลูกทีม ถึงแม้เราจะอยู่คนละภาค คนละจังหวัดกับทีมงาน แต่เมื่อเขาเหล่านั้นเป็นทีมงานของเรา เป็นผู้ที่ทำให้องค์กรของเราเติบโต เราต้องมีติดต่อ หรือประชุมทีมเพื่อแนะนำ หรือ แชร์ประสบการณ์การทำงานของแต่ละคน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆในทีม รวมถึงการตั้งเป้าหมายกับทีมงานด้วย การที่เราเป็นแม่ทีมที่อยู่กันคนละจังหวัด คนละภาคกับทีมงานนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทำให้องค์กรของเราเติบโตไม่ได้ มันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้องค์กรของเราไม่เติบโตขึ้น มันอยู่ที่ตัวเราว่ามีการบริหารทีมงานอย่างไร เราให้แนะนำ อบรม ให้คำปรึกษากับทีมงานของเราหรือเปล่า เรามีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับทีมงานของเราหรือเปล่า สิ่งที่เป็นสายป่านที่ดีต่อองค์กรของเรานั้น ถ้าเราสามารถสร้างผู้นำในองค์กรของเราได้ และผู้นำคนนั้นสร้างผู้นำในองค์กรของเค้าต่อไปเรื่อย นั้นเป็นการสร้างสายป่าน หรือ เป็นการต่อยอดให้องค์กรของเราเติบโตขึ้น


เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต