คุณกนกพรรณ ฤทธาคนี

บนเส้นทางที่เราขยายองค์กรสร้างธุรกิจ  “ ทีมอีลีท”  เป็นตำแหน่งที่ทุกคนต้องเดินทางไปถึง   เป็นผลลัพธ์ของ การมีเป้าหมายชัดเจน ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว และการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่อง  เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด เพราะตลอดเส้นทางการทำงานเราจะพบเจออุปสรรคปัญหาที่ต้องก้าวข้ามเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย  ซึ่งจะหล่อหลอมเราให้มี ภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง พร้อมต่อการสร้างและขยายผู้นำในรุ่นถัดไป 

ด้วยความเชื่อว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่จะสามารถให้อิสรภาพและความสุขกับครอบครัวได้  ดิฉันตัดสินใจสร้างธุรกิจทันทีเมื่อเรียนจบ ทุ่มเททำงานหนักร่วม 20 ปี  ผลลัพธ์ที่ได้ คือ “ อิสระ” แต่ไม่ใช่  “ อิสรภาพ ”  เพราะสิ่งที่ต้องแลก  คือ เวลากับครอบครัว  และสุขภาพที่ทรุดโทรม ประสบการณ์สอนให้รู้ว่า บนเส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจ เราจำเป็นต้องเลือกพาหนะที่ถูกต้องธุรกิจนูสกิน เป็นพาหนะที่สามารถพาทุกคนไปสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง เพราะถ้าคุณสำเร็จ คุณจะได้ทั้ง 3 สิ่ง ในเวลาเดียวกัน  “  เงิน  เวลา  สุขภาพ “

ท้ายที่สุด หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ 

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ค้นหาให้เจอ ว่า “ ทำไมคุณต้องทำธุรกิจนูสกิน “ เพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ 

สิ่งที่สอง “ ตัดสินใจ ” อย่างเด็ดเดี่ยวที่ต้องสำเร็จ ธุรกิจนี้เริ่มต้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเอาจริงเท่านั้น

สิ่งที่สาม “ ตั้งเป้าหมาย วางแผนการทำงาน “ ด้วยกลยุทธ BDM และใช้ทุกเครื่องมือ

สิ่งสุดท้าย “ ลงมือทำ ” ทำงานพื้นฐานอย่างมี วินัย สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

อิสรภาพ กำลังรอคุณที่ปลายทางคะ …

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต