คุณกฤษณพน วรรณวิทยาภา และ คุณภัทราพร วรรณวิทยาภา

ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาอย่างมาก จากคนธรรมดาที่มองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากอาชีพที่ทำปัจจุบัน พยายามลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของเงินทุน ประสบการณ์และความสามารถของเราเพียงคนเดียวก็สามารถทำได้แค่มีรายได้เพิ่ม แต่ไม่สามารถทำเป็นรายได้เพิ่มอย่างถาวร

 

ธุรกิจ นู สกิน สอนให้เรารู้จักคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน อีกความหมายคือ คำว่าความมั่นคงในชีวิต” ธุรกิจนี้สอนให้เรารู้จักคำว่า “ให้ การแบ่งปัน การช่วยเหลือ การให้เกียรติและการยกย่อง” ทำให้เรามีความภาคภูมิใจและมีความรักในตัวเองมากขึ้น แน่นอนทางด้านวัตถุที่เปลี่ยนไปนั้นมากกว่าที่เราคาดคิดไม่ว่าบ้านในหมู่บ้านดีๆ
รถยนต์หรูๆ การศึกษาที่ดีของลูกๆ การท่องเที่ยวทั่วโลกแบบฟรี
สรุปง่ายๆ คือ เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างจาก นู สกิน ปัจจุบันนี้มีความคิดที่อยากช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากที่กำลังต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้เขาเหล่านั้นได้ในสิ่งที่ต้องการ

 

สิ่งสำคัญของความสำเร็จก็คือการตั้งเป้าหมาย ซึ่งก็เปรียบเหมือนการบังคับหางเสือหรือตั้งใบเรือ เพื่อกำหนดจุดหมายปลายทาง มีหลายคนไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร เราทำงานไปเพื่ออะไร เปรียบเสมือนล่องเรือไปกลางมหาสมุทร ไม่เห็นฝั่ง เห็นแต่ผืนนํ้าและท้องฟ้า สำหรับคนที่มีเป้าหมายแล้วต้องสามารถทำให้เป้าหมายนั้นชัดขึ้น โดยการกำหนดวัน เวลาที่ต้องการให้ได้เป้าหมายนั้นด้วย ถ้าเราเข้าใจและรู้เป้าหมายของเราจริงๆ วิธีการต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

 

ช่วงนี้ เรามักจะได้ยินบริษัทบอกผู้แทนจำหน่ายถึงเรื่องการเป็นสตาร์ สร้างสตาร์ และขยายสตาร์ ซึ่งนับเป็นการสร้างความเหมือนในการลอกเลียนแบบที่ดีมาก เพราะคำพูดที่ถูกถ่ายทอดจากผู้นำรุ่นพี่ ไปสู่ผู้นำรุ่นใหม่ๆ จะสร้างรูปแบบที่เหมือนๆกัน โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เป็นเสมือน “One Message” ผู้แทนจำหน่ายทุกคนใน นู สกิน จะมีคำพูดคำเดียวกัน ส่งต่อไปยังคนใหม่ๆ และจะส่งผลให้เกิดพลังงานขับเคลื่อนที่ใหญ่ขึ้นๆ จนเกิดเป็นแรงเหวี่ยงที่รุนแรง ดึงดูดผู้คนให้เข้าในธุรกิจเราง่ายและมากขึ้นด้วย

 

ธุรกิจ นู สกิน สอนให้เรารู้จักคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน”

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต