ดร.ทนพญ.ชวนชม มวลประสิทธิ์พร และ คุณรัตนาภรณ์ สง่าแสง และ คุณชนะ โลหะทรัพย์ทวี

ขอขอบคุณบริษัท นู สกิน ที่ให้โอกาสทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ โดยความเสนอภาค ไม่ว่าเราหรือใครจะมีอาชีพใด ตุ้นทุนชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ขอให้มีใจและเห็นโอกาส นู สกิน ไม่มีความเสี่ยง ลงทุนน้อยมาก และมีโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วโลก ดิฉันลงทุนลงแรง เวลา และความตั้งใจ ที่จะทำให้เป้าหมายความฝันของเราเป็นจริงให้ได้

ธุรกิจ นู สกิน เป็นพลังแห่งความดี ความสำเร็จของเราคือการที่ได้ช่วยคนให้สำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะมีความสุขเพราะเรามีคุณค่า อยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเป็นคนดี และโชคดีที่ได้มาอยู่ในธุรกิจ นู สกิน


เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต