คุณอนพัทย์ และ คุณธัญรัศม์ เศรษฐสิทธิ์กุล

“ผู้ที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจ นู สกิน ในช่วงนี้ จะมีแนวทางให้ทำง่ายขึ้น ผลตอบแทนก็สูงกว่าเดิม”

 

เมื่อ 13 ปีก่อน ได้มีโอกาสศึกษารูปแบบของธุรกิจ นู สกิน
รู้เลยว่าถ้าตัดสินใจทำชีวิตข้างหน้าจะต้องสบายขึ้นแน่นอน จากที่มองเห็นแผนการจ่ายค่าตอบแทน โอกาส สินค้าที่เป็นนวัตกรรมและสิทธิบัตร บริษัทที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และซื่อสัตย์ ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ และเห็นความมั่นคง รวมไปถึงการก้าวขั้นต่อไปในอนาคตของ นู สกิน

 

หลังจากตัดสินใจทำธุรกิจ นู สกิน แค่เพียง 1 ปี เราทั้งคู่ก็สามารถมีอิสระทั้งเวลาและการเงิน เรามีเวลาที่จะไปไหนตอนไหนก็ได้ เรามีรายได้ที่มากขึ้นและมั่นคง ที่สำคัญเป็นรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีรายได้สะสมเฉพาะคอมมิชชั่นมากกว่า 40 ล้านบาท

 

สำหรับเราคิดว่าผู้ที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจ นู สกิน ในช่วงนี้ จะมีแนวทางให้ทำง่ายขึ้น ผลตอบแทนก็สูงกว่าเดิม เพียงคุณมีความต้องการที่จะสำเร็จในธุรกิจนี้ เป้าหมายเบื้องต้นก็แค่พาผู้ร่วมธุรกิจเพียง 4 ท่าน ให้เป็นแค่ผู้บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งแรกในบริษท คุณก็สามารถมีรายได้ขั้นตํ่า 6 หลักต้นๆ และถ้าคุณสามารถสอนให้หุ้นส่วนทั้ง 4 คนนี้สร้างคนของเขาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับคุณ คือแต่ละคนจะมีคนของเขาอีก 4 เรียกได้ว่าคุณมีผู้บริหารระดับทับทิมอยู่ข้างล่างคุณถึง 4 คน สร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนถึง 6 หลักปลายๆ ทุกเดือน

 

ระยะเวลาแห่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะรีบตัดสินใจหรือถึงเวลาของเราหรือยัง ที่จะสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหน้าตาที่ดูอ่อนกว่าวัย ซึ่งสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างหรือคนที่ด้อยโอกาสได้อีกด้วย

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต