คุณศิริกร นนทนานันท์ และดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

คุณศิริกร นนทนานันท์ และดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

สมาชิกทีมอิลิท 4 ปี

Hall-TE

ทุกครั้งที่เห็นผู้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งตัวเราเอง ก็ทำให้เราเกิดการพัฒนาความเชื่อมากขึ้นและมากขึ้น ซึ่งในธุรกิจ MLM ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ ความเชื่อเปรียบเสมือนเสาเข็มของบ้าน ถ้าเสาเข็มลึก บ้านก็จะแข็งแรงเมื่อเจอพายุ แผ่นดินไหวก็ไม่สั่นคลอน ดังนั้นในธุรกิจ นู สกิน หากเรามีความเชื่อที่หนักแน่น เราก็จะไม่หวั่นไหวและอดทนรอคอยความสำเร็จเพื่ออนาคต

นู สกิน ยุค 3.0 เราจะเห็นผู้ประสบสำเร็จเกิดเร็วขึ้นอย่างมากมาย เป็นผลจากกลยุทธ์ เป็น สร้าง ขยาย สตาร์ ( BDM) เน้นการเป็น Star Creator ทุกลำดับชั้น จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งเพื่อเป้าหมาย 100+4 ชีวิตของคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในนูสกิน ขอให้เราเชื่อว่าเราทำได้ แล้วพบกันบนความสำเร็จค่ะ

Divider