คุณวิบูลยศ เอี่ยมรานนท์ และคุณพัชรีพันธุ์ สัตตบรรณศุข

คุณวิบูลยศ เอี่ยมรานนท์ และคุณพัชรีพันธุ์ สัตตบรรณศุข

สมาชิกทีมอิลิท 16 ปี

Hall-TE

การที่เราสามารถดำรงตำแหน่งสมาชิกทีมอิลิทมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ได้นั้น เป็นเพราะเรามีความเชื่อในเรื่องของ  “ทัศนคติ” เพราะทัศนคติจะเป็นตัวชี้วัดว่า เราจะประสบความสำเร็จใน นู สกิน ได้หรือไม่

 

ซึ่งแน่นอนว่าการที่เรามีทัศนคติที่ดีนั้น จะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าเราสามารถทำได้ แล้วก็จะลงมือทำ รวมถึงมีความเชื่อมั่นในทีมงาน ว่าทีมงานทุกคนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน  

และอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความเชื่อมั่นในบริษัท นู สกิน ว่าพวกเราอยู่ในบริษัทที่ดี ถูกต้อง ถูกเวลา และ นู สกิน ก็จะเปรียบเสมือนยานพาหนะพุ่งทะยานพาเราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะถ้าทุกคนมุ่งทำตามกลยุทธ์ เป็น สร้าง ขยาย สตาร์ ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงแน่นอน

Divider