สมาชิก เซอร์เคิล ออฟ เอ็กเซลเลนซ์ นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

สมาชิก เซอร์เคิล ออฟ เอ็กเซลเลนซ์ | นู สกิน ประเทศไทย

Circle of Excellence III

Circle of Excellence II

TH_Dist_COE2_01
TH_Dist_COE1_02

Circle of Excellence I

TH_Dist_COE1_01
TH_Dist_COE1_03
TH_Dist_COE1_04
TH_Dist_COE1_05
TH_Dist_COE1_06
TH_Dist_COE1_07
TH_Dist_COE1_08
TH_Dist_COE1_09
TH_Dist_COE1_10
TH_Dist_COE1_11
TH_Dist_COE1_12
TH_Dist_COE1_13
TH_Dist_COE1_14
TH_Dist_COE1_15
TH_Dist_COE1_16
TH_Dist_COE1_17
TH_Dist_COE1_18
TH_Dist_COE1_19
TH_Dist_COE1_20
TH_Dist_COE1_21
TH_Dist_COE1_22
TH_Dist_COE1_23
TH_Dist_COE1_24
TH_Dist_COE1_25
TH_Dist_COE1_27
TH_Dist_COE1_28

Circle of Excellence

 

สมาชิก Circle of Excellence คือ บัญชีของ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ที่มีรายได้สะสมจากเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มสมัครตามระดับดังนี้ :  Circle of Excellence I คือ 1,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, Circle of Excellence II คือ 5,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, Circle of Excellence III คือ 10,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ Circle of Excellence IV คือ 20,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

เงินปันผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เริ่มสมัครของแบรนด์ แอฟฟิลิเอต ที่มีการรวมบัญชีกันจะนับจากเงินปันผลตอบแทนสูงสุดของบัญชีที่แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ทำการรวมบัญชีกัน บวกกับยอดเงินปันผลตอบแทนที่ได้รับหลังการรวมบัญชีแล้วในกรณีที่ผู้ร่วมบัญชีทุกคนยังคงสถานะอยู่ในรหัสที่มีการรวมบัญชีนั้น ทั้งนี้การประกาศเกียรติคุณของสมาชิก Circle of Excellence นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเป็นนัยว่าแต่ละบุคคลในรหัสแบรนด์ แอฟฟิลิเอต นั้นๆ ต่างคนต่างได้รับเงินปันผลตอบแทนในระดับที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

 

การสร้างรายได้จากเงินปันผลตอบแทนในฐานะแบรนด์ แอฟฟิลิเอต ต้องใช้ระยะเวลา ความพยายาม และความทุ่มเท ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และความเป็นผู้นำของท่าน ไม่มีการการันตีความสำเร็จทางด้านการเงิน และผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คำว่าสมาชิกทำเนียบล้านเหรียญสหรัฐฯ (Million Dollar Circle) ขณะนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Circle of Excellence แล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ได้ขึ้นเป็น Circle of Excellence ในทั่วโลกมีจำนวนน้อยกว่า 0.01% ของแบรนด์ แอฟฟิลิเอตทั้งหมด ท่านสามารถอ่านสรุปของเงินปันผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของแบรนด์ แอฟฟิลิเอต ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับในแต่ละตำแหน่งภายใต้แผนเวโลซิตี้ (Velocity by Nu Skin® Sales Performance Plan) ได้ที่ https://www.nuskin.com/content/dam/TH/COMPLIANCECORNER/June2020/TH-2019SEABrandAffiliate-CompensationSummary.pdf

 

รูปแบบธุรกิจ นู สกิน ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แตกต่างและแยกออกจากแผนเวโลซิตี้ (Velocity by Nu Skin® Sales Performance Plan) ของเราที่ใช้ในประเทศอื่นๆ