พญ. อุมา นวลขาว และคุณญาณภัทร นวลขาว

เข้าใจมาตลอดว่าด้วยสายอาชีพของการเป็นแพทย์ของตัวเอง และวิศวกรของสามี จะทำให้ครอบครัวของเรามีความมั่นคง แต่จากประสบการณ์การทำงานมาทั้งหมด 13 ปี  ทำให้เรารู้ว่า  รายได้เยอะ ไม่ได้ตอบโจทย์ความมั่นคงเสมอไป เพราะที่ผ่านมาเราใช้แรงและเวลาแลกเงินมาตลอด ทำให้เราขาดสมดุลย์ชีวิตที่เราต้องการ
 

โชคดีที่เราเปิดรับโอกาสของ นู สกิน เราได้ค้นพบหนทางที่จะทำให้เราได้อิสรภาพทางรายได้ และเวลาที่เราต้องการ  ซึ่งมันก็คือคำตอบของคำว่าความมั่นคงที่แท้จริง  เมื่อเรามีความเข้าใจ เรามีความเชื่อ ความศรัทธาก็เกิดขึ้น และลงมือทำ ทำ ทำ และก็ทำ  แต่กว่าจะได้ความสำเร็จที่เราต้องการเราเองต้องยอมแลก สำหรับดิฉันที่ไม่พร้อมเรื่องเวลาเพราะต้องเปิดคลินิก 2 สาขา มีเวลาเหลือให้ทำ นู สกิน ได้ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน แต่เพราะเรารู้ว่า นู สกิน ตอบโจทย์ที่เราต้องการได้ คือเวลา และความมั่นคง ดิฉันหาเวลาเพิ่มสัปดาห์ละ 2 วันเพื่อเข้าเรียนรู้ ถึงแม้ว่ารายได้เราจะหายไปในช่วงแรก แต่วันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจนขึ้น เรามีรายได้จาก นู สกิน ทดแทนรายได้ที่หายไป เราเริ่มมีเวลาให้กับลูกๆ มากขึ้น ได้พาครอบครัวท่องเที่ยวกับทริป นู สกิน และเรามีองค์กรที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งหมดเกิดจากการเห็นโอกาสแล้วตัดสินใจครั้งเดียว 

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต