คุณปรานต์ชนันทร์ และ คุณรัฐศรัณย์ พันธุ์พานิช

  เนื่องจากเรามองหาโอกาสจากแนวโน้มทางการตลาดที่เกี่ยวกับสุขภาพและการต่อต้านความชรา ทำให้เราพบกับนูสกินซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก ที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำอันดับ1 ในการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านความชรา อีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และเรายังสามารถขยายธุรกิจได้เช่นเดียวกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชร์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ได้รับผลตอบแทนที่สูงและคุ้มค่า ทำให้มองเห็นช่องทางในการมีรายได้อีกทางที่นอกเหนือไปจากธุรกิจจำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ การตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกับนูสกิน ทำให้เรา และครอบครัวของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่กำหนดได้เอง ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการ
 เวลาที่สามารถจัดสรรให้กับครอบครัวได้มากขึ้น การทำงานที่ท้าทาย และมีความสุขสนุกสนานกับผู้ร่วมงานที่ดี  สุขภาพที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนูสกินที่มีพลังแห่งความดี  มีทัศนคติที่ดี และเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน.
         ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการที่เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน  ผู้นำ บริษัท สินค้า และ โอกาส อีกทั้งเราได้แบ่งปันหนทางแห่งความสำเร็จที่เราได้รับจากผู้นำและบริษัทนูสกิน ไปยังบุคคลที่เรารักและปรารถนาดี ให้เขาเหล่านั้นได้อยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จเช่นเดียวกับเรา ช่วยเหลือ แนะนำและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายและอิสรภาพได้อย่างแท้จริง
 
            มีความฝัน.       เพราะความฝันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
             มีเป้าหมาย.      เพราะเป้าหมายทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปให้ถึงฝัน
             มีความเชื่อ.      เพราะความเชื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความฝันและเป้าหมาย
             มีการลงมือทำ.  เพราะการลงมือทำเป็นการเริ่มก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย
             มีการนำทีม.     เพราะการนำทีมเป็นการแสดงแบบอย่างของความสำเร็จที่สามารถทำได้ตามเป้าหมายและความฝัน

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต