คุณพรปวีณ์ ด่านมิ่งเย็นวงศ์

ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ นู สกิน ดิฉันเป็นคนรักในธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว มีการเริ่มขายสินค้าด้วยตนเอง หลากหลายอย่าง หลังเราได้คิดและลงทุนได้ไม่นาน มักจะมีผู้อื่นเลียนแบบสินค้าเสมอทำให้ กำไรลดน้อยลง ทำให้ต้องหาสิ่งใหม่ทำเสมอ ส่วนตัวเป็นคนมักมองหารายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากในอดีตครอบครัวเจอผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้รายได้ในครอบครัวลดน้อยลง แต่ดีที่ครอบครัวมีรายได้ประจำจาก ค่าเช่าบ้านทุกเดือน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันเห็นความสำคัญของ “รายได้ที่ยั่งยืน” และรอบตัวมีคนทำธุรกิจ เครือข่ายหลายคนและหลายยี้ห้อ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์และเรื่องราวความสำเร็จขอ นู สกิน ที่ได้ฟังจากเพื่อนทำให้ตัดสินใจ เริ่มต้นธุรกิจ นู สกิน  หลังจากทำได้ไม่นาน มีรายได้ที่มากขึ้น ได้ท่องเที่ยว มีอิสระภาพทางเวลา ได้พาครอบครัวไปเที่ยว  การได้ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับบลูไดมอนด์ เกิดจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวในวันนั้น และลงมือทำ เชื่อในบริษัท ผลิตภัณฑ์และทีมงาน 

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต