คุณขวัญจันทร์ พันธุ์ซื่อ และคุณภัคเกษม ชะตาคำ

ใน สังคมมนุษย์การถูกยอมรับเป็นสิ่งมีค่าที่ทุกคนต้องการ การขึ้นตำแหน่งบลูไดมอนด์ในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องน่ายินดีเนื่องจากได้รับ การยอมรับจากบริษัทฯว่าเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าในอาชีพนี้  นอกจากรายได้ที่ไร้เพดานจำกัดซึ่งทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวเรามี อิสรภาพมากขึ้นทวีคูณแล้ว ตำแหน่งบลูไดมอนด์ยังเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักกับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจาก พี่น้องต่างสายเลือดที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจกับเรา อีกทั้งเรายังสามารถส่งต่อความสำเร็จให้บุคคลเหล่านั้นได้ด้วย ขอบคุณบริษัทนูสกินที่ทำให้เราได้รับประสบการณ์ดีๆ อย่างเหนือความคาดหมายและเพิ่มเติมสีสันให้กับชีวิตประจำวันของเรา

กำลังใจสำหรับผู้เริ่มทำ

   การทำตำแหน่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือไกลเกินเอื้อม ตำแหน่งนี้คือ ตำแหน่งผู้บริหารธรรมดาที่มีเพียงเพื่อนอีก 12 คน มาร่วมธุรกิจกับเรา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่คนธรรมดาทั่วไปจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ขอเพียงแค่คุณยังมีความฝันและไม่ยอมทิ้งมันไปกับแรงเสียดทานต่างๆ ยึดเหนี่ยวความฝันไว้จนสุดกำลังและเมื่อคุณได้มันมาคุณจะได้รู้ว่าชีวิตเป็น สิ่งที่สวยงาม

วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

1.  เมตตา คือ ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข หากมีใครมองหาความสุขเราก็แบ่งปันให้เขา

2.  กรุณา คือ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ หากมีใครอยู่ในห้วงทุกข์ เราอาจช่วยเขาหาทางออกมาได้

3.  มุทิตา คือ ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่รู้สึกริษยาผู้อื่น จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

4.  อุเบกขา คือ การวางเฉยและมีใจเป็นกลาง อาจมีบางครั้งที่เราให้โอกาสที่ดีแต่มีบางคนที่ไม่เข้าใจ ให้ทำใจวางเฉยและเข้าใจความเป็นไปของโลก    

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต