คุณกรกมล อาภรณ์รัตน์ และคุณนิติ บุญยาภิมุข

kornkamon-a-niti-b

คุณกรกมล อาภรณ์รัตน์
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ตำแหน่ง vice president หน้าที่หัวหน้า Wealth Management 5
ธุรกิจ นู สกิน
 
คุณนิติ บุญยาภิมุข
การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท Management of Technology,Murray State University USA
การทำงาน สถาบันยานยนต์ นักวิเคราะห์ธุรกิจยานยนต์

Denso (Thailand) เจ้าหน้าที่อาวุโส

บริษัทไพศาลีพาณิชย์ เจ้าของกิจการ
ธุรกิจ นู สกิน

 

ตลอดมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน แล้วมองเห็นโอกาสว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราสร้างสุขภาพที่ดี ไปควบคู่กับการสร้างมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่เติบโต จึงเป็นแนวคิดที่เราอยากทำธุรกิจ นู สกิน เพราะผลิตภัณฑ์ นู สกิน นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง สามารถสร้างความมหัศจรรย์ต่อตัวเราครอบครัว และคนรอบข้าง ยิ่งใช้ยิ่งผูกพัน

 

เรามีโอกาสอ่านหนังสือที่ชื่อว่า  "ยิ่งให้ยิ่งได้" หรือ "The Go-Giver เป็นหนังสือที่มากด้วยคุณค่า และให้แนวคิดในการทำธุรกิจที่ว่า "ค่าที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้โดยการดูว่า มูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้น สูงกว่าเงินที่คุณได้รับมามากแค่ไหน" ยิ่งอ่านซ้ำๆ หลายรอบก็ยิ่งเข้าใจ และตอบโจทย์ตัวเองได้เลยว่า ธุรกิจ นู สกิน ทำให้ชีวิตเรา "มี" บางอย่างที่เรา "ไม่เคยมี" และได้"ทำ" บางอย่างที่เรา "ไม่เคยทำ"

 

บางครั้งการทำงานกับผู้คนจำนวนเยอะ เราอาจจะเหนื่อย แต่มันเป็นการเหนื่อยแบบคุ้มค่า เพราะสิ่งที่ได้มา คือเรามี "ความสุข" ที่ได้ทำให้คนอื่นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต ได้เข้าถึงวิถีชีวิตผู้คน ได้มีเพื่อนมากขึ้นในหลายจังหวัด และได้ทำธุรกิจกับเพื่อนต่างประเทศได้ ได้เห็นรอยยิ้มจากผู้คนมากมาย ความสำเร็จที่ได้มา ต้องลงมือทำ ถึงมีคุณค่า ถ้าจินตนาการ และปล่อยให้เป็นแค่ฝัน  คุณค่าจะหมดไป

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต