คุณจงกลณี นิสิตสุขเจริญ และคุณอารีย์ จงเกษมสุข

chongkolnee-n-aree-j

คุณจงกลณี นิสิตสุขเจริญ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน (อดีต) เจ้าของธุรกิจร้านถ่ายรูปเป็นเวลา 18 ปี

(ปัจจุบัน) ธุรกิจ นู สกิน

คุณอารีย์ จงเกษมสุข

การศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เอกวิทยุโทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การทำงาน (อดีต) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Content Development&Production บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

(ปัจจุบัน) ธุรกิจ นู สกิน

 

"อย่าลดขนาดของ "ความฝัน" แต่จงเพิ่มขนาดของ "ความพยายาม"

 

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังให้เรียนหนังสือเก่งๆ เพื่อเข้าโรงเรียนดีๆ จะได้มีงานดีๆ ในระยะเวลาเกือบ 20 ปี ดิฉันผ่านการทำงานประจำมาทั้งหมด 6 บริษัท ตำแหน่งหน้าที่การงานและรายได้เติบโตขึ้นตามลำดับ แต่สิ่งที่ได้รับคือ ความเครียดที่เพิ่มขึ้น และเวลาที่หายไป 

 

ดิฉันได้รู้จักกับ นู สกิน จากความประทับใจในผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ดิฉัน คุณพ่อและคุณแม่สุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ดิฉันเปิดใจเข้าสู่ธุรกิจ นู สกิน ทำให้ดิฉันได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยและชีวิตการทำงานประจำ ซึ่งก็คือการมีเป้าหมายในขีวิต ดิฉันตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าดิฉันไม่ต้องการทำงานประจำไปจนเกษียณ มีเวลาที่กำหนดได้เอง และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ดิฉันไม่โกหกตัวเองว่าหากยังทำสิ่งเดิมอยู่ ชีวิตเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราต้องการอย่างแน่นอน 

 

ธุรกิจ นู สกิน ไม่ได้ให้เราได้รายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาเราในทุกๆ ด้านทั้งความคิด และจิตใจ สอนให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน กล้าที่จะฝันใหญ่ขึ้น รับผิดชอบต่อความฝันและเป้าหมายของตัวเองและทีมงาน ทุกความสำเร็จของเราคือการช่วยให้ผู้อื่นสำเร็จ  ความสำเร็จนี้เป็นเพียงก้าวแรกของเรา ที่ไม่ได้มาจากความเก่งหรือความสามารถของเรา แต่มาจากความเชื่อ ความพยายาม ความอดทน ยืนหยัดแบบไม่ถอย

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต