คุณฐิติมา โชติประสิทธิ์

ตำแหน่งบลูไดมอนด์เป็นตำแหน่งที่ท้าทายความสามารถ เพราะต้องอาศัยการทำงานที่มีวินัยในตัวเอง ขยัน มุ่งมั่น และอดทน แต่ตำแหน่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ต้องมีก้าวต่อไปเพื่ออิสรภาพของชีวิตทั้งด้านรายได้และเวลา ซึ่งต้องอาศัยแรงบันดาลใจซึ่งจะช่วยทำให้เราไม่ย่อท้อ ซึ่งก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการมากที่สุดในชิวิต พยายามทำงานอย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องจมอยู่กับปัญหา คิดอย่างเดียวว่า ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต