คุณสราลี ผลเกิด และ คุณดลธร นราอัครกุล

การตัดสินใจที่มาจากใจ ไม่ใช่การสั่งงานของสมอง

หลังจากที่ได้ตัดสินใจ อย่างแน่วแน่ว่าจะเป็นบลูไดมอนด์ ก็ได้วางแผนการทำงานร่วมกับอัพไลน์ มีความชัดเจนเต็มร้อย ลงมือทำตามแผนเต็มร้อย และก็เป็นผลสำเร็จ ขอบคุณคุณตฤณและคุณจิราวรรณจากใจจริงที่ทำให้มีวันนี้ได้

    สำหรับเราผ่านจุดของการเริ่มต้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นก็อยากฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่กำลังยืนอยู่ ณ จุดนี้ว่า สิ่งที่คุณจะต้องเจออย่างแน่นอนคือความท้าทายหลายอย่าง เช่น การถูกปฏิเสธ เพื่อนไม่รับสาย นัดแล้วไม่มา มาแล้วไม่ซื้อ มาแล้วไม่สนใจธุรกิจ ทำแล้วเลิก ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอ เพียงแค่ยอมรับในธรรมชาติของธุรกิจ เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง ยอมให้ผู้ที่สำเร็จมาก่อนช่วยเจียรไนเหลี่ยมมุมให้เพชรในตัวคุณ ยิ่งเจออุปสรรคมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

ต้องคิดแบบผู้นำเท่านั้น

    ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นพญาอินทรี คุณก็ต้องอยู่ในหมู่พญาอินทรี พยายามอยู่ใกล้กับผู้นำพูดคุยกับผู้นำบ่อยๆ ความเป็นผู้นำจะค่อยๆ ซึมซาบเข้ามาในตัวคุณ คุณจะคิดแบบผู้นำ พูดแบบผู้นำ เอความคิดเปลี่ยน ชีวิตคุณก็ต้องเปลี่ยนแน่นอน ฝึกมองแต่ข้อดีในตัวบุคคลที่เราต้องทำงานร่วมกัน แล้วงานจะราบรื่น เลิกการมีข้ออ้าง ตัดสินใจครั้งเดียวว่าจะต้องสำเร็จ เป็นบลูไดมอนด์ อย่าลืมว่าความสำเร็จจะได้มาก็ต่อเมื่อเราแลกกับการลงมือทำเท่านั้น  

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต