คุณพัณณ์ชิตา ยิ่งศิริฐากรณ์ และ คุณนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย

“สมองของเราก็เหมือนผืนดินที่ว่างเปล่า
เมื่อเราปลูกอะไรลงไปเราก็จะได้ผลเป็นอย่าวนั้น
เพราะฉะนั้นจงปลูกแต่สิ่งดีๆ ลงในสมอง”

  ธุรกิจ นู สกิน ตำแหน่งบลูไดมอนด์...คือความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในทีมงาน ตำแหน่งบลูไดมอนด์นี้ ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของเราเพียงลำพัง แต่สิ่งนี้คือความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในทีมงาน ก็ต้องขอขอบคุณอัพไลน์ ดาวน์ไลน์ ไซด์ไลน์ และลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน นู สกิน เพราทุก ๆ คนล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในวันนี้ สำหรับจำแหน่งบลูไดมอน์นี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของธุรกิจ นู สกิน เท่านั้น  นับจากนี้ไปเราจะแบ่งปันความสำเร็จให้กับทุก ๆ คนที่ต้องการความสำเร็จเช่นเดียวกับเรา เพราะเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้เรารัก นู สกิน ก็คือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของการให้ที่แท้จริง เพราะยิ่งคุณได้ช่วยเหลือได้แบ่งปัน ได้หยิบยื่นความสำเร็จให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่นั่นแหละคือความสำเร็จของตัวคุณ เองเช่นกัน

   สำหรับผู้เริ่มต้นในธุรกิจ นู สกิน จะต้องเตรียมใจให้ได้ก่อนเลยว่าบนเส้นทางนี้คุณไม่สามารถหนีอุปสรรคได้เลย คนที่จะประสบความสำเร็จเขาจะไม่มองว่ามันเป็นปัญหาแต่เขาจะกลับมองว่าสิ่ง นี้เป็นเพียงองค์ประกอบของความสำเร็จ

แนวทาง 6 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ

1. มีทัศนคติบวก เพราะเมื่อคุณคิดดี ย่อมทำให้คุณรู้สึกว่าการนำสิ่งดี ๆ ให้เพื่อน เป็นสิ่งที่เรามีความสุข และอยากบอกสิ่งดี ๆ เหล่านี้ทุกวัน
2. เป้าหมายชัดเจน เพราะเป้าหมายจะทำให้เราสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยิ่งคุณเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น
 4. วางแผนการทำงาน โดยวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาวเพื่อให้เกิดกำลังใจ และง่ายต่อการลงมือทำ
5. ซื่อสัตย์ การทำงานควรทำอย่างซื่อสัตย์ มีความจริงใจและพร้อมให้อภัยเสมอ
6. สนุกกับการทำงาน เพราะเมื่อคุณสนุกคุณก็จะมีความสุขและอยากทำงานแบบนี้ทุกวัน