คุณบุบผา และ คุณธัญญวัส ขวัญบุญ

ดิฉันเป็นคนธรรมดาๆ คนนึง ที่เรียนจบมาก็ทำงานประจำเป็นอาชีพหลัก ชีวิตดิฉันก็เหมือนเรื่องราวของลูกช้างป่า ที่ถูกคนเอาโซ่มาล่ามขามันไว้เพื่อใช้งาน พอลูกช้างโตขึ้น มันก็ไม่สามารถออกไปไหนได้ เพราะมันชินกับโซ่ที่ล่ามขามันไว้ มันคิดว่า มันไม่สามารถจะออกไปไหนได้เพราะโซ่เส้นเดียว

ดิฉันหลงคิดว่างานประจำที่มั่นคง ปลอดภัย และที่สำคัญงานที่ทำเหมือนเดิมทุกวัน ไม่ต้องคิดอะไรมาก ง่ายและสบาย ดิฉันคิดว่า ชีวิตนี้จะไม่ไปทำงานที่ไหนแล้ว อยู่จนเกษียณแน่นอนแต่ในความสบาย และปลอดภัยที่ดิฉันคิดในตอนนั้น มันได้กดและบดบังศักยภาพที่มีอยู่ไว้จนหมดสิ้นดิฉันเริ่มที่จะเปล่ยนความคิด เปลี่ยนแปลงตัวเอง หันมาใส่ใจและสนใจกับสิ่งใหม่ในชีวิต นั่นคือ นูสกิน ความสำเร็จในครั้งนี้ เริ่มต้นที่ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำ ดิฉันกล้าที่จะมีฝัน หลังจากได้รู้จักธุรกิจนูสกิน และฉันเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่า นู สกิน จะเป็นยานพาหนะนำพาชีวิตของดิฉัน และทีมงานให้ประสบความสำเร็จ