เอ็คเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ (ผู้บริหารระดับบลูไดมอนด์) นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

เอ็คเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ (ผู้บริหารระดับบลูไดมอนด์)