Epoch Essential Oil - Chill

EPOCH® CHILL

Eucalyptus globulus Siberian Fir - Abies sibirica

Aromatisk

Njuter du av att kunna andas lätt och gillar du den svalkande känslan efter bastun eller badet? Förläng känslan med Epoch Chill. Genom att sprida blandningen i luften transporteras du omedelbart tillbaka till den där känslan av välbefinnande.

Mer information om hela serien Epoch Essential Oils finner du här.

Buy Now

Product Details

 • fördelar

  För en svalkande känsla av att det går lättare att andas.

 • användning
  • Endast för aromatiskt bruk.
  • För spridning i luften med Epoch® Diffusers.
  •  3 till 6 droppar hälls i Epoch Diffuser
  • 5 droppar hälls på Epoch Aromatic Stone
  • För detaljerad information, se webshop-sidorna för Epoch Diffusers.
 • varning
  • Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer i luftvägarna. 
  • Kan orsaka en allergisk reaktion i huden.
  •  Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens etikett eller förpackning tillhanda.
  •  Förvaras oåtkomligt för barn.
  •  Undvik att inandas ångorna. 
  • OM PRODUKTEN SVALTS: Kontakta omedelbart larmcentral eller läkare.
  • PRODUKT PÅ HUDEN: tvätta med riklig mängd tvål och vatten. 
  • Framkalla INTE kräkning.
  • Om hudirritation/klåda uppkommer: Sök läkarhjälp/rådgivning.
  • Giftinformationscentral, klicka här

   

 • ingredienser

  Eucalyptus globulus Oil, Limonene, Citral.

Divider