Epoch Essential Oil - Sunshine

EPOCH® SUNSHINE
Spearmint - Mentha viridis Citrus - Citrus spp.

Aromatisk

Att återvända till jobbet efter ledigheten kan vara tufft. Med Epoch Sunshine kan du behålla weekendkänslan och få en bra start på dagen, varje dag!  

Mer information om hela serien Epoch Essential Oils finner du här.

Buy Now

Product Details

 • Fördelar

  Gör att du känner dig uppfräschad; ett perfekt sätt att starta dagen på.

 • Användning
  • Endast för aromatiskt bruk.
  • För spridning i luften med Epoch® Diffusers.
  •  3 till 6 droppar hälls i Epoch Diffuser
  • 5 droppar hälls på Epoch Aromatic Stone
  • För detaljerad information, se webshop-sidorna för Epoch Diffusers.
 • Varning
  • Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer i luftvägarna. 
  • Kan orsaka en allergisk reaktion i huden.
  •  Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens etikett eller förpackning tillhanda.
  •  Förvaras oåtkomligt för barn.
  •  Undvik att inandas ångorna. 
  • OM PRODUKTEN SVALTS: Kontakta omedelbart larmcentral eller läkare.
  •  PRODUKT PÅ HUDEN: tvätta med riklig mängd tvål och vatten. 
  • Framkalla INTE kräkning.
  • Om hudirritation/klåda uppkommer: Sök läkarhjälp/rådgivning.
  • Giftinformationscentral, klicka här

   

 • Ingredienser

  Citrus grandis (Grapefrukt) Peel Oil. 

Divider