Epoch Essential Oil - Lavender

EPOCH® LAVENDER
Lavender - Lavandula angustifolia

Aromatisk

Alla har vi upplevt det. För stor press på jobbet, stress med att hämta barnen eller helt enkelt bara stress i trafiken. Ge dig själv en chans att slappna av i bilen; häll bara 5 droppar Epoch Lavender Essential Oil på din Aromatic Stone eller slå bara på luftspridaren när du kommer hem. Oljans naturligt blommiga doft kommer att skänka dig en känsla av lugn och ro. 

Mer information om hela serien Epoch Essential Oils finner du här.

Buy Now

Product Details

 • Fördelar

  Skänker en känsla av lugn och stillhet. Knyt an till dig själv och njut av stunds avslappning. 

 • användning
  • Endast för aromatiskt bruk.
  • För spridning i luften med Epoch® Diffusers.
  •  3 till 6 droppar hälls i Epoch Diffuser
  • 5 droppar hälls på Epoch Aromatic Stone
  • För detaljerad information, se webshop-sidorna för Epoch Diffusers.
 • varning
  • Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer i luftvägarna. 
  • Kan orsaka en allergisk reaktion i huden.
  •  Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens etikett eller förpackning tillhanda.
  •  Förvaras oåtkomligt för barn.
  •  Undvik att inandas ångorna. 
  • OM PRODUKTEN SVALTS: Kontakta omedelbart larmcentral eller läkare.
  • PRODUKT PÅ HUDEN: tvätta med riklig mängd tvål och vatten. 
  • Framkalla INTE kräkning.
  • Om hudirritation/klåda uppkommer: Sök läkarhjälp/rådgivning.
  • Giftinformationscentral, klicka här

   

 • ingredienser

  Lavandula angustifolia Oil. 

Divider