Epoch Essential Oil - Peppermint

EPOCH® PEPPERMINT
Peppermint - Mentha piperita

Aromatisk

Du får massor av idéer under dagen, men när du sedan sitter mitt i en brainstorm eller hemma så kommer du inte på ett dugg. Eller så tränar du för fullt och önskar det vore lite lättare att andas. Om det här låter bekant så kommer du att älska Epoch Peppermint Essential Oil. Den ger dig en positiv, uppfriskande känsla, precis vad chefen eller coachen letar efter.  

Mer information om hela serien Epoch Essential Oils finner du här.

Buy Now

Product Details

 • Fördelar

  Skänker dig en uppiggande känsla, som gör dig positivt uppfriskad under dagen.

 • användning
  • Endast för aromatiskt bruk.
  • För spridning i luften med Epoch® Diffusers.
  •  3 till 6 droppar hälls i Epoch Diffuser
  • 5 droppar hälls på Epoch Aromatic Stone
  • För detaljerad information, se webshop-sidorna för Epoch Diffusers.
 • varning
  • Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer i luftvägarna. 
  • Kan orsaka en allergisk reaktion i huden.
  •  Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens etikett eller förpackning tillhanda.
  •  Förvaras oåtkomligt för barn.
  •  Undvik att inandas ångorna. 
  • OM PRODUKTEN SVALTS: Kontakta omedelbart larmcentral eller läkare.
  •  PRODUKT PÅ HUDEN: tvätta med riklig mängd tvål och vatten. 
  • Framkalla INTE kräkning.
  • Om hudirritation/klåda uppkommer: Sök läkarhjälp/rådgivning.
  •  Giftinformationscentral, klicka här

   

 • Ingredienser

  Mentha piperita Oil, Limonene. 

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör