Scanner Operator Pack 550-pack (SE)

Scanner Operator Pack (SE) 550-pack

Det är nu enklare är någonsin att skanna med det nya skannerkortet.
Skannerkortet ersätter de tidigare papperscertfikaten som användes då skannern lanserades. Skannerkort kan återanvändas – kortet används både vid en förstagångsskanning och de uppföljande skanningarna.

 

Scanner Portfolio-broschyren är ett värdefullt verktyg som ger användbar information gällande Phamanex BioPhotonic Scanner, hur maskinen fungerar, faktorer som påverkar en persons skannerresultat och vad resultatet betyder samt hur man får mätresultatet att öka med LifePak.

 

Hjälp dina kunder att hålla rätt på sina SCS-resultat och kommande skanningar med dessa Scanner Score Tracker Cards, eller uppföljningskort. De är gjorda med din bekvämlighet i åtanke. På korten finns utrymme för 12 mätresultat och nya bokningstider samt viktigt information om ADR-nummer länkade till skannerkort samt skannerkortsnummer. Dessa uppföljningskort kan också fungera som visitkort då det finns plats för dina kontaktuppgifter som skanneroperatör.

Buy Now

Product Details

Divider