Pin-titelbefordran

Pin-titelbefordran

Nya Blue Diamond Executives
hjälpte minst 12 av sina frontline-medlemmar att uppnå titeln executive.

 

Nya Diamond Executives
hjälpte minst 8 av sina frontline-medlemmar att uppnå titeln executive.

 

Nya Emerald Executives
hjälpte minst 6 eller 7 av sina frontline-medlemmar att uppnå titeln executive.

 

Nya Ruby Executives
hjälpte minst 4 eller 5 av sina frontline-medlemmar att uppnå titeln executive.

 

Nya Lapis Executives
hjälpte minst 2 eller 3 av sina frontline-medlemmar att uppnå titeln executive.

 

Nya Gold Executives
Nya gold executives hjälpte 1 av sina frontline-medlemmar att uppnå titeln executive.

 

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör