Dan & Liana Barnos

Dan & Liana Barnos

Dan_Liana

Jag introducerades till Nu Skin i december 2008, vid samma tid då jag insåg att mina framtidsutsikter inte överensstämde med mina önskningar och min identitet.

Jag är läkare och tar allvarligt på engagemang. Vid den här tidpunkten slets jag mellan två jobb; som läkare som just påbörjat en specialistbana och som medarbetare till ett multinationellt läkemedelsföretag. Min tid med familjen blev alltså alltmer begränsad.

Jag deltog på ett möte och gillade verkligen attityden hos Balogh Otto. Även om han övertygade mig letade jag svaren på mina många frågor. Ju mer jag fann, ju mer övertygad blev jag och i januari 2009 anslöt jag mig till Nu Skin. Dan var fortfarande skeptisk p.g.a sin juridiska bakgrund men stöttade mig ändå och hoppades att den här affärsmöjligheten skulle leda till något bra.

När saker och ting började ta fart steg också entusiasmen, tillsammans med resultaten: Executive, Gold och Ruby inom fem månader. Dan började involvera sig alltmer vilket var bra då han nu trodde helt på affärsmodellen.

Jag tror att vi drog till oss, eller snarare bad universum om en ny möjlighet att leva våra liv, även om vi i början hade olika perspektiv. Vi kände oss hemmastadda på vår "väg till framgång", det kändes som en rejäl chans, något som skulle ge oss frihet, oberoende och välstånd, för oss själva och våra barn Alexia och Marc.

Det hela blev en ny livsstil för oss, något att dela med sig av till andra; denna unika kultur och möjlighet som Nu Skin innebär.

Vi ägnar oss helt åt detta. Vår dröm, Diamond-titeln, uppfylldes och flera mål och drömmar lär följa. Vi tror att när man drömmer stort och sedan handlar därefter så börjar man förändra världen. Man blir en förändringens kraft och inget blir egentligen omöjligt.

Vi tror på människor, på deras potential, och med Nu Skin kan dina drömmar uppnås om du verkligen bestämmer dig för att du vill ha ut mer av livet!

Vi är tacksamma för varje dag Nu Skin finns i våra och barnens liv.

Vi vill tacka företagsgrundarna, kontoret i Budapest, OTG och träningssystemet S7S och sist, men inte minst, vår upline.

 

Liana & Dan Barnoş

Divider