Jiajun Wang

Jiajun Wang

Jason-Wang

Jiajun Wang, född 1994 och även kallad Jason, brukade jobba med grossistverksamhet innan Nu Skin. Han påbörjade banan mer av en slump efter att ha inspirerats av Nu Skins affärsmodell och fina produkter. Men hans samarbetspartners var de som verkligen fick igång honom och inspirerade honom att ta till sig företagets motto: “Force for Good”. Jason upptäckte att den här världsomfattande språngbrädan med anti-ageing innebar att även en enkel människa kunde leva ett internationellt och enastående liv. Tilltron han kände till företaget fick honom att satsa allt han orkade på att utveckla sin verksamhet.

 

I början av hans 10 månader långa resa med Nu Skin fick han inget stöd hemifrån av föräldrarna och vännerna visade ofta sitt ogillande med sarkastiska kommentarer. Men Jason fortsatte att utvidga sin verksamhet, insöp kunskap och försökte hela tiden att öka livskvaliteten för sina samarbetspartners. Varje gång någon upplevde förändringen efter att ha provat Nu Skins produkter kände han sig både rörd och stolt.

 

För Jason innebär Nu Skin en rättvis och jämlik plattform som kräver fortsatt ansträngning och en stark vilja att lära och ha tålamod. Nu Skin gav honom inte bara en affärsmöjlighet men också ett komplett nytt sätt att leva.

 

Han tror att han utan mål och någon plan inte hade kunnat ta sig framåt. Jason Wang använder sin tid, sin erfarenhet och det han uppnått för att uppmuntra andra. "Du ska brinna för det du gör, tro på dig själv och vad du är kapabel att göra; missa inte chansen att förbättra tillvaron för dig själv!"

"Nu Skin fortsätter att förvåna oss med sina produkter, vår ändlösa ungdomskälla".

Divider