Är du kvar?

FORTSÄTT
Qualification - se

 

STEG 1:

SKAPA EN GRUPP
SKICKA IN EN AVSIKTSFÖRKLARING (LOI) TILL NU SKIN ONLINE

 

Image-1-se

 

STEG 2: SLUTFÖR DIN KVALIFICERING:

 

ALTERNATIV 1:

KVALIFICERING MED 12 BUILDING BLOCKS

FULLGÖR 12 BUILDING BLOCKS (VARAV FYRA SKA VARA SHARING BLOCKS) INOM 6 MÅNADER I FÖLJD

 

EXEMPEL PÅ KVALIFICERING

 

Image-2-se

 

MÅNATLIGT MINIMUM: 2 BUILDING BLOCKS

 

Velocity-External to External Training Presentation-Global 5-14-2018

 

ALTERNATIV 2:

KVALIFICERING MED 4 SHARING BLOCKS

FULLGÖR 4 SHARING BLOCKS INOM 1 KALENDERMÅNAD FRÅN DEN 15:E JANUARI TILL DEN 31:A DECEMBER 2022 FÖR ATT BLI EN BRAND REPRESENTATIVE*

 

 

*I enlighet med det som anges i den reviderade försäljningsplanen testkörs programmet mellan den 15:e januari 2021 och den 31:a december 2022.

 

 

STEG 3:

AVSLUTA KVALIFICERINGEN OCH BLI BRAND REPRESENTATIVE!

 

MÅNADSKRAV: 4 BUILDING BLOCKS

 

Velocity-External to External Training Presentation-Global 5-14-2018

Obs! Qualifying Brand Representatives flyttas upp till närmaste Brand Representative efter avslutad kvalificering. Se till att du avslutar din första kvalificeringsmånad samma månad eller tidigare än den månad någon i din grupp avslutar kvalificeringen själva för att behålla dem i ditt team.

 

Qualifying Brand Representatives som missar en månads sammanhängande kvalificeringskrav eller inte avslutar kvalificeringen inom 6 månader måste lämna in en ny avsiktsförklaring (LOI) och börja om kvalificeringen.

 

 

Ytterligare kvalificeringsexempel

 

FLEX BLOCKS

 

HIGHLIGHTS

• Används för att ersätta Building Blocks för månadskraven för Brand Representatives.

• Tillämpas automatiskt om du inte uppfyller kraven för Brand Representative, förutsatt att du har fullgjort minst ett Building Block den månaden.

• Endast tillgänglig och användbar som hela block.

• Tillåter inte en Brand Representative att tjäna en Leading Bonus under en månad då Flex Blocks används.

• Tilldelas när du blir Brand Representative och därefter varje år.

• Genererar ingen Sales Volume eller CSV och har inget penningvärde.

 

Livet kommer emellan. Ibland kan det finnas tillfällen då din gruppförsäljning hamnar under månadskravet på de fyra Building Blocks som du behöver för att upprätthålla statusen som Brand Representative. I sådana situationer kommer Flex Blocks till undsättning!

 

 

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Flex Blocks används för att hjälpa dig att uppfylla ditt månadskrav som Brand Representative. De månader du inte har fullgjort fyra Building Blocks ersätts de automatiskt med upp till tre Flex Blocks från ditt förråd för att kompensera för dina saknade Building Blocks. Det innebär att du inte kan tjäna några Leading Bonuses under de månader du använder Flex Blocks.

 

Du kommer att få Building Bonus på fullgjorda block, men du kommer inte vara berättigad till Building Bonus på ofullständiga block under den månad du använder Flex Block.

 

På tal om ofullständiga block är det viktigt att notera att det inte finns något sådant som delvisa eller ofullständiga Flex Block. Ett helt Flex Block används för att ersätta alla typer av ofullständiga Building Blocks. Med andra ord används två hela Flex Block automatiskt för att ersätta de Building Blocks som saknas om du bara fullgör två Building Blocks och en del av ditt tredje Building Block under en månad.

 

 

HUR DU FÅR DEM

Du tilldelas Flex Block så fort du blivit Brand Representative och du fortsätter sedan att samla dem varje år. Under din första hela månad som ny Brand Representative får du tre Flex Block till ditt Volumes & Genealogy-konto.

 

Under din andra månad får du ytterligare två Flex Block, dvs. sammanlagt fem. Och under din tredje månad som Brand Representative får du ytterligare ett Flex Block. Efter det får du ytterligare tre Flex Block varje år på din årsdag som Brand Representative! Och det fina i kråksången? Flex Block upphör aldrig att gälla och det finns ingen gräns för hur många du kan samla. De kommer dock att förverkas om du inte lyckas behålla din status som Brand Representative. Men även då du kan återfå oanvända block genom att fylla i en Restart.

 

Velocity Additional Details North America

 

MER INFORMATION

Om du inte har tillräckligt med Building Blocks och Flex Blocks för att behålla statusen som Brand Representative återgår du till statusen Brand Affiliate den första dagen i följande kalendermånad. När du återgått till statusen som Brand Affiliate förlorar du alla Brand Representatives som finns i ditt team. Du har möjlighet att starta om (Restart) under en begränsad tid och lyckas du kan du återfå de Brand Representatives som fanns i ditt team och de eventuella Flex Block som du kan ha samlat men tidigare inte använt.

 

 

VANLIGA FRÅGOR OM FLEX BLOCK

 

F1 Om jag befordras före utgången av månaden, varför ser jag då inte mina Flex Blocks så snart jag blivit Brand Representative?
S1: Du behöver dem inte ännu! Flex Blocks visas på ditt konto månaden efter du är klar med kvalificeringen, som också är den första månaden du måste fullgöra dina fyra Building Blocks för månatligt underhåll.

 

F2: Löper Flex Blocks verkligen inte ut?
S2: Nix – inte så länge du är Brand Representative. Och det finns ingen gräns för hur många Flex Blocks du kan ha på lager.

 

F3: Vad är Flex Blocks värda?
S3: Flex Blocks ger ingen försäljningsvolym eller CSV, har inget penningvärde och kan aldrig någonsin lösas in mot kontanter – de används endast för att upprätthålla statusen för Brand Representatives.

 

F4: Kan jag dela eller överföra mina Flex Blocks till en vän?
S4: Nej. Flex Blocks delas ut för att fira dina fortsatta framgångar och kan endast användas av dig.

 

F5: Om min G1 Brand Representative använder Flex Blocks, påverkar det då min titel som Brand Representative?
S5: Inte alls! Din titel bestäms av antalet G1 Brand Representatives och Leadership Team, oavsett om din G1 Brand Representative använder Flex Blocks.

 

F6: Vad händer om jag inte har tillräckligt med Flex Blocks för att behålla min status som Brand Representative?
S6: Om du inte har tillräckligt med Flex Blocks återgår du till statusen Brand Affiliate, men du får behålla alla återstående Flex Blocks i ditt förråd. Se Additional Details Restart.