Är du kvar?

FORTSÄTT

Ett globalt problem, en unik lösning

Ett globalt problem, en unik lösning

Utmaningen

 

Enligt FN:s livsmedelsprogram:

 

  • Dålig näring står för nästan hälften (45 %) av dödsfallen hos barn under 5 års ålder: 3,1 miljoner barn årligen.
  • 66 miljoner förskolebarn går hungriga, varav 23 miljoner bara i Afrika.

 

Det är uppenbart att nuvarande humanitära insatser inte räcker till med tanke på de många miljoner barn som fortfarande dör på grund av undernäring världen runt.

Lösningen

 

Nourish the Children är Nu Skins lösning för att förse världens mest behövande barn med en konsekvent tillgång till näringsrik mat. Det innebär också att Nu Skins säljledare och kunder fortlöpande kan göra en insats i en viktig humanitär fråga. Genom att tillämpa affärsprinciper och lämna provision för inköpen av VitaMeal är det mer troligt att programmet blir hållbart. Många vanliga hjälpinsatser är engångsföreteelser eller sker via tidsbegränsade kontrakt. Nourish the Children har istället haft föresatsen att konstant bistå med mat på ett hållbart sätt och har gjort så sedan 2002.

Humanitär innovation

Hur fungerar Nourish the Children?

STEG 1

Näringsrik VitaMeal produceras på kontrakterade anläggningar i Malawi, Kina och i USA.

STEG 2

Säljledare och kunder köper VitaMeal.

STEG 3

Man väljer sedan om man vill behålla eller donera inköpta påsar. Nu Skin sänder donationerna vidare via oberoende välgörenhetsorganisationer.

STEG 4

Välgörenhetsorganisationer transporterar och delar ut donerad VitaMeal till undernärda barn världen över.

RESULTAT = MER ÄN 130 000 BARN FÅR DAGLIG NÄRING, UNDGÅR UNDERNÄRINGSCYKELN OCH UTVECKLAS ORDENTLIGT.

Våra välgörenhetspartners

 

Medan själva VitaMeal är mycket viktig för att vända barns liv till det bättre, handlar donationerna inte bara om maten, de har också en stark inverkan på mångas livssituation. Matdonationerna skapar tillfällen till utbildning, arbete och självförsörjning.

 

Att locka barn till skolan

VitaMeal distribueras generellt via skolprogrammen då fattiga föräldrar gärna sänder sina barn till skolan för gratis mat, istället för att hålla dem hemma och i arbete. Detta gäller framför allt flickor: enligt Världsbanken finns det ingen effektivare investering för att nå utvecklingsmålen än att utbilda flickor.

 

Att säkerställa donationsflödet

Nourish the Children är ett socialt affärsinitiativ som uppmuntrar till kontinuerligt ökande matdonationer. Detta genom att erbjuda incitament för att köpa, donera och marknadsföra VitaMeal. Provisionen ingår i priset för maten och tillåter brand affiliates att investera sin tid och sina resurser för att uppmuntra andra att ansluta sig till kampen mot undernäring. Tack vare ett matchningsprogram från Nu Skin ökar dina donationer av VitaMeal.

 

Skapa ekonomiska möjligheter

Fabriker för framställning av VitaMeal i Malawi och Kina minskar kostnaderna för transporter och stärker de lokala ekonomierna.

 

Att bidra till självförsörjning

En del av vinsten från försäljningen av VitaMeal doneras till Nu Skins Force for Good Foundation® för att betala för jordbruksutbildning i Mtalimanja Village i Malawi. Ökad lantbruksproduktion kan en dag lindra behovet av matbistånd till Malawi.