Organisationen Seacology

Organisationen Seacology

Seacology är världens främsta ideella miljöorganisation som är helt ägnad åt att bevara den biologiska mångfalden på öar över hela världen, vilka hotas rejält.

Infödda befolkningar måste ofta ta itu med dilemmat av att välja mellan att skydda sina värdefulla tillgångar och ekonomisk utveckling. Seacology strävar efter en situation där inget måste stå tillbaka, och där man både kan skydda lokalmiljön och där lokalbefolkningen ser fördelar med att göra detta. Bibehållande av ökulturerna, korallrev och natur stöds genom att bygga skolor, sjukhus, dagis, offentliga toaletter o.s.v.

Till exempel har Seacology byggt en mycket efterlängtad skola i Falealupo i Samoa, i utbyte mot en etablering av över 12 000 hektar skog. I byn Vuna i Fili har Seacology upprättat ett dagis i utbyte mot ett skogsreservat på nära 2 000 hektar och två marinreservat på totalt 1 620 hektar.

Hittills har 171 projekt i 41 länder i världen realiserats av Seacology på detta sätt.

Seacologys ordförande, Dr. Paul Alan Cox* stödjer Nu Skin Enterprises genom att utveckla produktserien Epoch®.

*Dr. Paul Alan Cox är en botaniker vars vetenskapliga forskning fokuserar på öplantors ekologi och öfolks etnobotanik.