Att ge

Att ge

Nu Skins Force for Good Foundation stöds genom generösa donationer från brand affiliates, aktieägare, medarbetare, en del av försäljningen av Epoch-produkter och av en välgörenhetsmiddag och auktion som hålls vartannat år vid Nu Skin Enterprises globala konferens. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld för barnen.

 

Finansieringsbeslut för denna organisation görs av en kommitté som utgörs av en utvald skara chefer och medarbetare hos Nu Skin Enterprises. Varje projekt undersöks noggrant och behoven av barnen och det samhälle projektet kommer att påverka tas i åtanke.

 

Även du har tillfälle att göra en verklig skillnad i livet för många barn, över hela världen.