Steve Lund

Steve Lund

Vice styrelseordförande

Steven J Lund är för närvarande Vice Chairman of the Board (Vice styrelseordförande) för Nu Skin Enterprises. Mellan 1998 och 2003 var Steven Lund President och Chief Executive Officer. Innan dess var han President och Chief Executive Officer för Nu Skin Asia Pacific (NSAP), mellan november 1996 och maj 1998. Steven Lund arbetade också som Executive Vice President för Nu Skin International (NSI) sedan företaget grundades år 1984.

 

Innan han sällade sig till Nu Skin Enterprises var Lund advokat vid en privat advokatbyrå som specialiserade sig på rättstvister och produktansvarstvister. Han har en Juris Doctorate från Brigham Young University's J. Reuben Clark Law School (1983). Han är medlem av Utah, Arizona och American Bar Associations och har suttit i styrelsen för Direct Selling Association.

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör