Epoch Essential Oil - Harmony

EPOCH® HARMONY
Cinnamon - Cinnamomum zeylanicum Clove - Eugenia caryophyllus

Aromatisk

Om du vill att andra ska njuta lika mycket av ditt hem som du själv är Epoch Harmony Essential Oil definitivt för dig! Den varma, mysiga hemkänslan skapar du med hjälp av blandningen kryddnejlika och kanel. Du märker den direkt när du häller den på Epoch Aromatic Stone eller i din doftspridare. 

Mer information om hela serien Epoch Essential Oils finner du här.

Buy Now

Product Details

 • Fördelar

  En fin kombination dofter som skapar en varm, mysig känsla.

 • användning
  • Endast för aromatiskt bruk.
  • För spridning i luften med Epoch® Diffusers.
  •  3 till 6 droppar hälls i Epoch Diffuser
  • 5 droppar hälls på Epoch Aromatic Stone
  • För detaljerad information, se webshop-sidorna för Epoch Diffusers.
 • varning
  • Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer i luftvägarna. 
  • Kan orsaka en allergisk reaktion i huden.
  •  Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens etikett eller förpackning tillhanda.
  •  Förvaras oåtkomligt för barn.
  •  Undvik att inandas ångorna. 
  • OM PRODUKTEN SVALTS: Kontakta omedelbart larmcentral eller läkare.
  •  PRODUKT PÅ HUDEN: tvätta med riklig mängd tvål och vatten. 
  • Framkalla INTE kräkning.
  • Om hudirritation/klåda uppkommer: Sök läkarhjälp/rådgivning.
  • Giftinformationscentral, klicka här

   

 • ingredienser

  Cinnamomum zeylanicum ext, Eugenia

  caryophyllus oil, Cinnamal, Limonene, Eugenol,

  Linalool.

Divider