Regler och villkor

Regler och villkor

Det här avtalet för ADR-programmet (Automatic Delivery Rewards) är mellan dig, som oberoende distributör ("jag" eller "mig" eller "du" eller "din") och Nu Skin Enterprises Product Inc., ett företag i Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, momsregistreringsnummer: NL8039.25.372.B.01 (“Företaget”).

 

Du kan registrera din ADR via telefon, internet eller genom att underteckna ett ADR-avtal manuellt och lämna in detta till företaget. Om du registrerar dig via telefon ska du ändå inlämna ett skriftligt undertecknat avtal eller godkänna regler och villkor online. sker inte detta blir din ADR ogiltig.

 

OBS! ADR-avtalet på nätet innehåller alla regler och villkor. Villkoren skulle ej få plats på baksidan av pappersavtalet utan att använda ett tryck som skulle göra det svårläsligt. Därför refererar pappersavtalet till denna webbsida där alla regler och villkor finns fullständiga.

 

Både regler och villkor på baksidan av pappersavtalet som denna webbsida omfattar ditt hela avtal med företaget. Klicka här för att se regler och villkor på baksidan av ADR-avtalet. Följande regler och villkor refererar till Avsnitt 3 på baksidan av ADR-avtalet, är en del av detta avtal och utgör tillsammans ditt avtal med företaget.

 

1. Registrering
Jag kan registrera detta ADR-avtal via internet, fax eller brev eller genom att inlämna ett undertecknat avtal i företagets lokaler.

2. Ytterligare fördelar
Som distributör eller kund är jag införstådd med det inte finns någon minimigräns för produktinköp i ADR-programmet. Men om min ADR-beställning är större än 50 PSV efter rabatt är jag berättigad till följande fördelar:

(a) Jag får 5 % rabatt på inköpspris och PSV på produkter på min ADR, förutom produkter och paket som inte omfattas av ADR-rabatten på 5 % (d.v.s. kits, rabatterade paket, VitaMeal etc);

(b) Rabatterad fraktkostnad* på upp till 50% av total frakt; och
(c) Jag intjänar produktpoäng som kan lösas in mot ytterligare produkter.

Om jag hanterar min ADR via fax, email, brev eller via en Concept Store tillkommer en administrationskostnad på exakt samma belopp som den rabatterade ADR-frakten.

* Vissa marknader/regioner och öar omfattas ej av rabatt: (Island, Kanarieöarna och Franska territorier).

3. ADR Produktpoäng – inköp, förfallna poäng och returer
A. På mina månatliga ADR-beställningar tjänar jag produktpoäng som i sin tur kan bytas mot produkter. Produktpoängen varierar och intjänas på 20 till 30 % av ADR:s värde innan moms. Jag kan maximalt intjäna 75 produktpoäng per månad. Om jag gör en beställning med enbart produktpoäng eller kombinerar en ordinarie beställning bestående av mindre än 50 PSV och produktpoäng, betalar jag ordinarie frakt. Beställer jag för 50 PSV eller mer tillsammans med produktpoäng på en existerande ADR får jag rabatterad frakt. Fraktkostnaderna finns tryckta på prislistor och kan även erhållas från kundservice.

B. Jag är införstådd med att de produktpoäng som jag tjänar automatiskt förfaller den första dagen i 13:e månaden efter intjäning om jag inte använder dem. (“Indragning”). Jag är införstådd med att jag kan återfå produktpoängen om jag underrättar företaget inom trettio (30) dagar efter att dessa förfallit och begär dem tillbaka.

C. Man kan inte returnera produkter inköpta med produktpoäng från ADR och ej heller intjäna PSV eller GSV på dessa.

D. Returer
Förutom produkter inköpta med produktpoäng kan alla andra produkter på en ADR returneras enligt företagets returpolicy (se paragraf 7 i Policy och procedurer för EU). Observera att de produktpoäng du intjänat dras av från ditt konto vid relaterade produktreturer.

E. Pengarna-tillbaka-garanti

Företaget garanterar att om jag (a) har Life Pak+® eller JVi®* som månatliga produkter på ADR i minst tre månader och (b) mitt värde för hudkarotenoider inte förbättrats efter att jag ätit nämnda produkter* i 90 dagar, återbetalar företaget mina kostnader.

*Se nuvarande prislista på Office>Bibliotek för vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

 

4. Betalning
A. Jag har i detta avtal specificerat antal produkter jag vill motta varje månad samt lämnat giltigt VISA eller MasterCard-nummer, förfallodatum och annan nödvändig information till företaget så de kan dra summan från mitt konto. Alla produkter som jag beställt måste vara helt betalda innan försändelsen skickas ut.

B. Har jag valt att betala med bankkort ger jag företaget eller dess filial rätt att dra pengar från detta varje månad för produkterna ovan.

5. Byte av adress
Om jag inte skriftligen underrättar företaget via brev, fax eller internet om adressändring minst 14 dagar innan ordinarie expedieringsdatum, så kommer de produkter jag valt att skickas till samma adress varje månad. Företaget ändrar adress efter mina önskemål senast 14 dagar efter att de underrättats därom. Produkterna ska skickas till den uppgivna adressen i rutan för leveransadress.

6. Ändring i beställning
Om jag inte skriftligen underrättar företaget via brev, fax eller internet om ändring i beställningen minst fyra (4) dagar innan ordinarie expedieringsdatum, så kommer de produkter jag valt att skickas till den av mig uppgivna adressen varje månad. Företaget ändrar i beställningen enligt mina skriftliga önskemål inom fyra (4) arbetsdagar innan expedieringsdatum om de mottagit ändringen i tid. I de fall då direktdebitering sker, vänligen kontakta kundservice för ytterligare detaljer om betalningsmetoder och sista datum.

7. Utgående produkter
De specifika produkter jag valt kan utgå. Om produkterna utgår ska företaget underrätta mig härom minst 30 dagar innan de upphör. Företaget ska även fortsätta att sända mig övriga produkter enligt mitt ADR-avtal. Jag kan välja andra produkter för att ersätta de som utgått. Väljer jag andra produkter ska jag skriftligen underrätta företaget om produkter och antal minst 30 dagar innan leverans. Inköpspris och frakt regleras automatiskt efter ändringarna i min beställning.

8. Restnotering
A. Det är företaget som avgör vilka produkter som kan restnoteras för en distributör. I de flesta fall gäller restnoteringar storsäljande produkter och förväntas vanligen vara i lager inom 14 dagar. Restnoterade produkter skickas ut till distributör eller kund så snart som möjligt från lokalt lager.

B. När en distributör eller kund begär att restnoterad produkt ska läggas till beställningen godkänner denna att betala för produkten omgående och motta den senare.

C. Efter avslutad beställning som inkluderar restnoterade produkter och betalning kommer PV:n för hela beställningen, inklusive restnot. att räknas in i provisionen för innevarande månad.

D. Kunden eller distributören kan när som helst begära 100 % refundering på restnoterad produkt innan leverans skett. För den övriga beställningen gäller returpolicyn.

E. Företaget reserverar sig rätten att inställa och refundera ej levererade restnoterade produkter till 100 % utan föregående varning till kund eller distributör. Företaget kan även förlänga datum för när produkten väntas vara i lager.

9. Prisökningar
Företaget kan ändra priserna för de produkter jag valt. Om priset för en produkt skulle höjas, ska företaget skriftligen underrätta mig minst 30 dagar innan prisökningen träder i kraft. Om jag då inte ger direktiv om att upphöra med produkten, fortsätter företaget min leverans som vanligt till det högre priset.

 

10. Uppsägning av ADR-programmet eller beställningar
A. Företaget kan upphäva ADR-programmet med 14 dagars skriftligt varsel. Företaget kan också med omedelbar verkan uppsäga min rätt att delta i ADR-programmet och föreliggande avtal och meddela mig därom ifall (i) kreditkort eller bankauktorisering enligt avtal förfaller, sägs upp eller på annat sätt upphör, (ii) jag inte följer regler och villkor enligt ADR-avtal, eller (iii) om jag som distributör inte följer regler och villkor i distributörsavtalet.

B. Jag kan när som helst avbeställa min ADR skriftligen. Företaget inställer min ADR inom 14 dagar efter att de mottagit min skriftliga uppsägning.

C. Företaget kan med 14 dagars varsel ändra regler och villkor i detta ADR-avtal, inklusive men ej begränsat till indragna produktpoäng för distributören.

11. Ingen ändring av distributörsavtal
Regler och villkor i detta ADR-avtal ersätter eller ändrar inte på något sätt regler och villkor i mitt distributörsavtal.

12. Insamling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar kommer att behandlas oberoende av Nu Skin International Inc ("företaget" eller "vi") för att ta hand om dina beställningar och för ändamålen allmän administration, marknadsföring, statistik och förvaltning. För att göra detta kan dina uppgifter vidarebefordras till tredje part som agerar för vår räkning, varav vissa kan vara lokaliserade utanför landet och EU:s ekonomiska samarbetsområde. Du kan begära uppgifter om dessa tredje parter genom att kontakta företaget på adressen överst på blanketten. Du godkänner att företaget kan ge dina uppgifter till en alternativ distributör om din nuvarande upphör att arbeta för Nu Skin®. Du kan (mot en liten avgift) begära en kopia på de uppgifter företaget har om dig enligt lagen om dataskydd från 1998 samt ändra i dessa om så krävs. Kontakta i så fall företaget på adressen överst på blanketten. Det kan hända att företaget kontaktar dig angående tjänster, möjligheter eller produkter, för att bjuda in dig eller få dina synpunkter på våra tjänster och produkter.

Divider