Hilde & Heinz Haiser

Hilde & Heinz Haiser

hilde_heinz

I november 2011, då vi presenterades för ageLOC Nu Skin Galvanic Spa System II, blev vi även distributörer. Vår sponsor berättade att det hade varit bra om vi hade 1000 PSV redan i november. Vi visste inte riktigt varför men vi skaffade dem. Tack vare vårt engagemang inför de otroliga resultaten som Galvanic Spa gav, lyckades vi få ihop tillräckligt många människor och i december hade vi 4 500 PSV på kontot. Vi blev executives, även om vi inte riktigt förstod innebörden av titeln då.

 

Då vi är vanedjur upprepade vi bara vad vi hittills gjort, igen och igen. Det gjorde oss trygga och hjälpte oss på många sätt att komma in i den här verksamheten. Vi fortsatte med framgång och i september deltog vi på Ruby Trip till USA. I oktober 2012 fick vi titeln Diamonds.

 

Det viktigaste för att lyckas är att ha ett bra team. I vår organisation fokuserar vi oss på bra träning, bra sammanhållning och god förståelse. Vi tackar våra sponsorer som presenterat oss för Nu Skin och vi tackar även vår upline som alltid finns där och hjälper oss.

Divider