Är du kvar?

FORTSÄTT

Formulär för Pengarna-tillbaka-garanti, skanner

Låt Pharmanex BioPhotonic Scanner omedelbart demonstrera ditt karotenoidnivå och observera den mätbara skillnaden. Om ditt SCS inte visar någon ökning efter 90 dagars intag av några av de produkter som nämns nedan i angiven dos betalar vi tillbaka pengarna du har lagt ut för den produkten.

Genom att delta i detta erbjudande anses sökanden ha godkänt villkoren nedan och även att bindas till dem. Nu Skin förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande neka anspråk som inte uppfyller dessa villkor.

 

Genom att delta i detta erbjudande anse sökanden ha godkänt villkoren nedan och även att bindas till dem. Nu Skin förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande neka anspråk som inte uppfyller dessa villkor. 

 

Detta erbjudande gäller utöver dina lagliga rättigheter och varken ersätter eller begränsar dem.

 

För att vi ska kunna validera ditt anspråk måste du fylla i Pengarna-tillbaka-garanti-formuläret. Du kan endast göra anspråk på erbjudandet inom 90 dagar från det datum då omskanningen gjordes. Dina originalkvitton måste tydligt visa produkterna som köpts samt datum för genomfört köp.

 

I dessa villkor: 

 

 • innebär ADR-prenumeration: En automatisk leveransprenumeration (Automatic Delivery Rewards Subscription). Gå till ADR-prenumerationssidan för mer information om vad en ADR är. En ADR-prenumeration kan vara ny eller befintlig.
 • Produkt innebär: LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty eller Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Hudens karotenoidvärde.
 • Skannerkort: Kan vara fysiskt eller digitalt och är återbrukbart och kommer att användas för både initiala och efterföljande skanningar. Streckkoden, som är skannerkortsnumret på kortet kommer att tillåta livstidsövervakning om skannerkortnumret är länkat till en aktiv ADR-prenumeration.
 • Skanneroperatör: är en auktoriserad Brand Affiliate hos Nu Skin enligt Brand Affiliate-avtalet.
 • Sammanhängande månader: Beställning av produkter månad efter månad som inte sker senare än samma dag varje månad för att garantera det dagliga intaget.

VILLKOR:

 

Vilka kan delta:

 • Pengarna-tillbaka-garantin är öppen för alla kunder som är 18 år eller äldre och som finns registrerade som Nu Skin Brand Affiliate eller kunder med ett giltigt Nu Skin-ID och bor i någon av de öppna marknaderna i Europa eller Afrika där produkterna finns till försäljning.
 • Pengarna-tillbaka-garantin gäller endast för de personer som inte har tagit de ovan nämnda produkterna under minst tre månader före deras första skanning.
 • Varje kund har endast rätt att motta en återbetalning under denna Pengarna-tillbaka-garanti.

 

Anspråksprocess:

 • Be om en inledande skanning med S3 BioPhotonic Scanner för att ta reda på ditt karotenoidvärde innan du börjar använda produkterna. Ditt första SCS bör vara registrerat på ett skannerkort som finns länkat till din ADR-prenumeration.
 • Beställ någon av produkterna via ADR-prenumerationsprogrammet under tre sammanhängande månader och konsumera dem i den dos som anges nedan. Din beställning bör inte läggas och betalas senare än sju dagar efter din första skanning.
 • Se till att ha ett optimalt näringsintag i minst 90 dagar i sträck för att få ditt karotenoidvärde att öka.
 • Ditt garanti-omskanningskort måste utföras med samma skannerkort som användes för din första skanning, mellan 90 och 100 dagar från den första skanningen.

 

Rekommendationen för JVi är 60 ml av produkten, två gånger per dag. Även om vi rekommenderar att du tar minst 60 ml av produkten två gånger per dag för bästa möjliga resultat kan du åberopa Nu Skins Pengarna-tillbaka-garanti även om du tar 50 ml/dag i tre sammanhängande månader.

För Lifepak+ uppnås villkoren genom att ta en påse (fyra tabletter) per dag, dvs. två LifePak+ förpackningar under tre sammanhängande månader.

För Beauty Focus Collagen+ kan villkoren uppnås genom att ta en påse per dag, vilket innebär en förpackning per månad under tre sammanhängande månader.

För Beauty Focus MultiBeauty kan villkoren uppnås genom att ta en kapsel per dag, vilket innebär en förpackning per månad under tre sammanhängande månader.

 

 

Du får tillbaka dina pengar inom två till fyra veckor från det att vi tagit emot ditt anspråk.

*
*
Använd internationellt format för telefonnummer (börja med + och landsnummer)
*
Uppgifter som krävs för att vara berättigad till Pengarna-tillbaka-garantin
*
*

Initial skanning (ej senare än sju dagar innan köpta produkter)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Beauty Focus Collagen+
 Beauty Focus MultiBeauty

Garantera omskanning (mellan 90 och 100 dagar efter datumet för den initiala skanningen)

 

 

 

*
*

 

Allmänt:

 

 • Om du har konsumerat minst två av de fem produkterna samtidigt (LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty och/eller Beauty Focus Collagen+ under tre sammanhängande månader betalar Nu Skin endast tillbaka priset för en av dessa produkter om ditt SCS-värde inte har ökat. Du kan själv välja vilken av produkterna du vill ha tillbaka pengar för.
 • Om du har beställt ett ADR-paket som innehöll en produkt till ett kampanjpris och du vill använda Pengarna-tillbaka-garantin kommer du att återbetalas kampanjpriset som du betalade för produkten.
 • Dina pengar kommer att betalas tillbaka inom två till fyra veckor efter att du har gjort ditt anspråk.
 • Din återbetalning kommer att göras till det kort som användes när du köpte produkten. Om du har använt en betalningsmetod som inte är kortbetalning för att köpa produkterna kommer återbetalningen att ske till ditt angivna bankkonto genom en elektronisk saldoöverföring.

 

Övrigt:

Företaget förbehåller sig rätten att begära en omskanning från dig till företaget egen kostnad.
Om Nu Skin enligt eget omdöme upptäcker något försök till manipulation av Pengarna-tillbaka-garantin kommer villkoren inte längre att gälla och det går inte längre att åberopa den.
Nu Skin förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta Pengarna-tillbaka-garantin. Om Nu Skin slutar att använda Pengarna-tillbaka-garantin kommer företaget fortfarande att behandla anspråk som har gjorts innan det datumet och göra återbetalningar om anspråken har godkänts.

 

Ansvarsfriskrivning:  

Företaget och dess dotterbolag och filialer, (“Nu Skin” eller "Pharmanex"), är medvetna om att du som deltar i ADR-programmet utlämnar privata uppgifter och att företaget har ansvar för hur informationen samlas in, används och delas. Nu Skin respekterar sina konsumenters uppgifter och skyddar dessa vid köp av Nu Skins produkter och tjänster. Nu Skin kommer att samla in och behålla vissa personuppgifter från dig som kan röra sig om känsliga personuppgifter eller inte för att kunna genomföra administrativa och dokumenterande uppgifter.

 

Genom att skicka in detta formulär för att åberopa Pengarna-tillbaka-garantin uttrycker du härmed uttryckligen att du godkänner att alla uppgifter som du skickar in sparas av Nu Skin på dess företagsomfattande huvudkontor i USA, på dess regionala huvudkontor och/eller i dess lokala partnerföretag i det land där du har din hemvist. Du samtycker även uttryckligen till att dina uppgifter används av Pharmanex för att behandla uppgifterna utanför EU och i en sammanslagen databas för forskningssyften som inte kommer att identifiera dig för de andra användarna.

 

Du förstår att Pharmanex kommer att dela resultaten av din karotenoidskanning på Pharmanex webbplats (endast tillgänglig för dig och efter din inloggning). Du förstår också att du endast kommer att få åtkomst till de uppgifter som identifierar dig. Du har rätt att få tillgång till och att rätta de personuppgifter som Nu Skin har om dig. Det gör du genom att kontakta kundservice för ditt land. Alla uppgifter sparas bara så länge det anses nödvändigt, om lagen inte säger annorlunda.

 

Genom att skicka in detta formulär begär jag att min ansökan om återbetalning ska göras genom att åberopa Pengarna-tillbaka-garantin som företaget tillhandahåller för de produkter som finns angivna ovan.