Byn Mtalimanja

Byn Mtalimanja

mtalimanja_2013

År 2007 firade Nu Skin Force for Good Foundation byn Mtalimanjas engagemang. Byn har fått sitt namn, Mtalimanja, av lokalbefolkningen, och det betyder ungefär "givande händer som når långt."

Stiftelsens Build a Village-projekt riktar in sig på att hjälpa människor i Malawi i Afrika - ett av världens fattigaste länder, där de flesta brukar jorden och lever på mindre än en dollar om dagen. Ännu mer betydelsefullt är att en av tre malawier hotas av hungersnöd.

 

Stiftelsen byggde, tillsammans med lokala ideella organisationer, en faktisk by i Mtalimanja. Där får nu 30-40 lantbrukare och deras familjer utbildning i fiskeodling, droppbevattning, hållbar odling, skogskonservering, trädodling, husdjursskötsel, näringslära och annat. Äkta makar deltar tillsammans i undervisningen och barnen sänds till skolan.

 

Familjer som deltar i SAFI tillbringar sitt andra studieår i sina hembyar där de fortsätter att studera via ett utvidgat läroprogram. De för sedan vidare sina nya kunskaper och färdigheter till andra, inklusive barnen, vilket säkerställer att dessa ideal om självförsörjning kommer att vidarebefordras från generation till generation.

 

I maj 2009 utexaminerades de första klasserna i byn. Detta skedde inte utan firande - eleverna dansade över scenen för att ta emot sina diplom. Dessa är bland de första att utexamineras från School of Agriculture and Family Independence i byn Mtalimanja. Byn har blomstrat under de senaste åren, då dess innevånare har lärt sig bra metoder för jordbruk och bevattning. Detta är kunskaper de nu lär ut vidare i sina hembyar.

 

Som Steve Lund, Executive Director för Nourish the Children, sade i sitt inledande tal: "Ni trodde att ni kom hit för att vara elever, men egentligen kom ni hit för att bli lärare."
2012 hade 180 malawiska familjer lärt sig självförsörjning visa SAFI-programmet. Skördarna har nu ökat med så mycket som 700 procent efter att SAFI-teknikerna satts i bruk.

 

Dessa jordbrukare utgör nu Malawis hopp för en nation utan svält.

 

"Ge en man en fisk och han får mat för en dag. Lär en man hur man fiskar och han får mat för livet."