Är du kvar?

FORTSÄTT

Riktlinjer

Riktlinjer

KORREKTA OCH SANNINGSENLIGA PÅSTÅENDEN GÄLLANDE PRODUKTER OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER = BRA BUSINESS

 

På Nu Skin strävar vi alltid efter att hålla hög standard vad gäller etik och ärlighet. Att upprätthålla integriteten vad gäller marknadsföringen för våra produkter och vår affärsmöjlighet är av största vikt för vårt rykte och för att främja en sund tillväxt inom verksamheten.

 

Med anledning av detta är det väldigt viktigt att alla Brand Affiliates är införstådda med vad som är lämpliga påståenden; och hur man marknadsför våra produkter och vår verksamhet på ett sanningsenligt, korrekt sätt.

 

Dokumenten här i detta avsnitt innehåller viktig information avseende vad man får och inte får påstå gällande våra produkter och vår affärsmöjlighet. Vi råder alla våra Brand Affiliates att noggrant läsa igenom dessa handlingar. Har du några frågor, tveka inte att kontakta vår juridiska avdelning eller marknadsavdelning för ytterligare vägledning.

 

 


AFFÄRSRIKTLINJER

 

Företaget kommer då och då att skicka ut viktiga uppdateringar eller ”riktlinjer” som kan ha en avgörande inverkan på era Brand Affiliate-verksamheter och företagets anseende. Vi ber därför våra Brand Affiliates att kontrollera dessa ofta, eftersom riktlinjerna kan och kommer att ändras regelbundet. Obs: Om man bryter mot någon av de riktlinjer som anges nedan kan det leda till en disciplinär åtgärd. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för information om hur du kan kontakta företaget om du har frågor eller om du vill rapportera en överträdelse.

 

Som Brand Affiliates får du aldrig använda tragedier, naturkatastrofer osv. för att marknadsföra företagets produkter eller affärsmöjligheter. Med anledning av den rådande covid-19-pandemin vill företaget betona ett antal viktiga principer för att försäkra sig om att våra Brand Affiliates marknadsför våra produkter och affärsmöjligheter på rätt sätt.

 

Kontakta oss på emeacompliance@nuskin.com vid frågor om efterlevnad.

 

COVID-19:

Med anledning av den rådande covid-19-pandemin vill företaget betona ett antal viktiga principer för att försäkra sig om att våra Brand Affiliates marknadsför våra produkter och affärsmöjligheter på ett lämpligt sätt.
 

  • Som vi alla vet är det förbjudet för Nu Skin och Nu Skins Brand Affiliates att hävda eller påstå att våra produkter kan bota, behandla eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Detta förbud inkluderar alla påståenden om eller bilder på att våra produkter på något sätt kan förebygga eller minimera risken att drabbas av covid-19.
  • Brand Affiliates bör inte heller direkt eller indirekt hänvisa till covid-19 då de talar om våra produkter. Sådana hänvisningar utgör underförstått samma olämpliga påståenden som nämns ovan och kan omfatta formuleringar och bilder. Till exempel formuleringar som ”under nuvarande förhållanden” eller ”i tider som dessa” och/eller bilder på läkare eller munskydd.
  • Brand Affiliates bör inte använda covid-19 eller pandemins ekonomiska följder i marknadsföringsmaterial eller reklam för att marknadsföra affärsmöjligheterna.
  • Brand Affiliates bör inte marknadsföra eller promota våra produkter som "essentiella". Nu Skin arbetar hårt för att behandla dem som sådana, men marknadsföring av detta på ett felaktigt sätt kan underförstått hävda att vi har fått statligt godkännande att göra det.
  • Brand Affiliates får inte använda Nu Skins namn eller produkter för att be om bidrag in natura till tredjepartsorganisationer (sjukvårdspersonal, sjukhus, välgörenhet, osv.) Brand Affiliates får däremot gärna marknadsföra kampanjer om donationer och underlättande insatser som Nu Skin publicerar på sina offentliga webbplatser och sidor på sociala medier.
     

Bortsett från det ovanstående, uppmuntrar Nu Skin alla Brand Affiliates att fortsätta marknadsföra både produkterna och affärsmöjligheterna i enlighet med policyn, Riktlinjer för rekommendationer av affärsmöjligheterna och Riktlinjer för produktrecensioner. Vi kommer att fortsätta göra nytta genom att lyfta och stärka andra genom våra produkter och affärsmöjligheter.
 

FÖRBEREDANDE MARKNADSAKTIVITETER:

Som ni vet skiljer sig våra regler och policyer åt på olika marknader. När distributörer ägnar sig åt denna typ av aktiviteter riskeras hela Nu Skins framtid. Därför ber vi nu våra distributörer att ni ser över avsnitt 3.1(c) och 3.5 i kapitel 4 i våra policyer och procedurer innan ni utför någon typ av förberedande aktivitet på en stängd marknad.

 

Dessvärre har Nu Skin fått veta att denna typ av aktivitet skett i Bulgarien. Vänligen observera att Bulgarien inte är en auktoriserad marknad och att det inte finns några planer på att dra igång verksamhet på denna marknad. Nu Skin utreder nu de inblandade distributörerna och kommer att vidta åtgärder enligt kapitel 6 i våra policyer och procedurer. Företaget kan bland annat ha rätt att dra in provisioner, stänga av användare eller avsluta konton.

 

Härmed ber vi er alla att avstå från att genomföra någon otillbörlig form av förberedande marknadsaktivitet i Bulgarien. Kom ihåg att överträdelser mot företagets policyer och procedurer utsätter både företaget och era egna verksamheter för en risk.

 

Nu Skin tackar för er förståelse och för ert samarbete. Bara tillsammans kan vi nå våra mål!

 

TIKTOK:

Företaget har nyligen fått information om att den populära plattformen för videodelning TikTok har uppdaterat sina riktlinjer och nu förbjuder uppladdning och delning av innehåll som marknadsför eller visar nätverksförsäljning. För att uppfylla vårt åtagande att verka för det goda under mottot Force for Good samt för att bevara företagets goda rykte ber vi alla våra Brand Affiliates att omedelbart upphöra all marknadsföring av Nu Skins produkter och affärsmöjligheter via plattformen TikTok. Observera att Brand Affiliates kan fortsätta använda TikTok för personligt bruk som inte är kopplat till Nu Skin.


WHATSAPP:

Den välkända, globala meddelandeplattformen Whatsapp har nyligen uppdaterat sina affärs- och handelspolicyer för sin fristående företagsapplikation, som inte bör misstas för den personliga WhatsApp-applikationen. Policyerna, som gäller för alla företagsverktyg, inkluderar WhatsApp Business App och WhatsApp Business Solution och förbjuder företag att utföra nätverksförsäljning av produkter eller tjänster. I enlighet med denna policy måste eventuella Brand Affiliates som använder den fristående affärsplattformen WhatsApp Business App och/eller dess verktyg för att göra reklam för Nu Skins produkter och affärsmöjligheter omedelbart sluta upp med detta.

 

Observera att Brand Affiliates kan fortsätta använda TikTok och WhatsApp Business för personligt bruk som inte är kopplat till Nu Skin.

 

Vi fortsätter att bevaka situationen och kommer enligt gällande krav att tillhandahålla ytterligare riktlinjer i våra Riktlinjer för delning i sociala medier.

 

VENUS WILLIAMS OCH COSMO:

Vi vet att våra Brand Affiliates kommer att vilja dela artikeln i Cosmopolitan där Venus Williams nyligen hänvisade till LumiSpa. Vi har därför sammanställt riktlinjer för att säkerställa att våra Brand Affiliates hanterar artikeln på ett lämpligt sätt. Du måste följa våra riktlinjer vid delning av eller inlägg relaterade till verksamheten. Riktlinjerna hittar du här.

 


Reputation Videos

 

 

 

 

 

 

 

Fler videor