Epoch Essential Oil - Chill

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

EPOCH® CHILL

eucalyptus - eucalyptus globulus siberian fir - abies sibirica

Vonný olej

Obľubujete pocit ľahšieho dýchania a príjemného schladenia po saune alebo parnej saune? Predĺžte si tento pocit pomocou produktu Epoch Chill. Rozptýlenie vonnej zmesi eukalyptu a borovice vám ihneď vráti vaše kúpeľové zážitky.

Viac informácií o oficiálnom uvedení produktovej línie Epoch Essential Oils nájdete tu.

Buy Now

Product Details

 • výhody

  Pre pocit ľahkého dýchania a príjemného schladenia.

 • použitie
  • Len na aromatické účely.
  • Na použitie s difuzérmi Epoch® Diffusers.
  •  3 až 6 kvapiek do produktu Epoch Diffuser
  • 5 kvapiek na produkt Epoch Aromatic Stone
  • Viac informácií o jednotlivých difuzéroch nájdete vo webshope.
 • upozornenia
  • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. 
  • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  •  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  •  Uchovávajte mimo dosahu detí.
  •  Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. 
  • PO POŽITÍ: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
  •  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
  • NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  •  Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  •  Národné toxikologické informačné centrum - kliknite sem
 • zloženie

  Eucalyptus globulus Oil, Limonene, Citral.

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom