Epoch Essential Oil - Sunshine

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

EPOCH® SUNSHINE
Spearmint - Mentha viridis Citrus - Citrus spp.

Vonný olej

Pracovný deň po príjemnej dovolenke môže byť ťažký. Doprajte si víkendový pocit aj na začiatku nového týždňa pomocou produktu Epoch Sunshine a začnite každý deň s dostatočnou sviežosťou.  

Viac informácií o oficiálnom uvedení produktovej línie Epoch Essential Oils nájdete tu.

Buy Now

Product Details

 • Výhody

  Dodá vám pocit sviežosti na začiatku každého dňa.

 • Použitie
  • Len na aromatické účely.
  • Na použitie s difuzérmi Epoch® Diffusers.
  •  3 až 6 kvapiek do produktu Epoch Diffuser
  • 5 kvapiek na produkt Epoch Aromatic Stone
  • Viac informácií o jednotlivých difuzéroch nájdete vo webshope.
 • UPOZORNENIA
  • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. 
  • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  •  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  •  Uchovávajte mimo dosahu detí.
  •  Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. 
  • PO POŽITÍ: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
  •  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
  • NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  •  Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  •  Národné toxikologické informačné centrum - kliknite sem
 • Zloženie

  Citrus grandis (Grapefruit) Peel Oil. 

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom