Epoch Essential Oil - Peppermint

EPOCH® PEPPERMINT
Peppermint - Mentha piperita

Vonný olej

Máte veľa cenných myšlienok počas celého dňa, ale pri hľadaní nových nápadov počas aktívneho pracovného sedenia alebo doma vám nič nepríde na um. Alebo potrebujete počas cvičenia povzbudzujúci pocit. Ak je vám toto všetko známe, určite sa zamilujete do nášho esenciálneho oleja Epoch Peppermint Essential Oil, ktorý vám poskytne pozitívny, osviežujúci pocit, vyhľadávaný aj vašim zamestnávateľom či trénerom.  

Viac informácií o oficiálnom uvedení produktovej línie Epoch Essential Oils nájdete tu.

Buy Now

Product Details

 • Výhody

  Poskytuje povzbudzujúci pocit, pričom budete mať dobrú náladu aj pocit sviežosti počas celého dňa.

 • použitie
  • Len na aromatické účely.
  • Na použitie s difuzérmi Epoch® Diffusers.
  •  3 až 6 kvapiek do produktu Epoch Diffuser
  • 5 kvapiek na produkt Epoch Aromatic Stone
  • Viac informácií o jednotlivých difuzéroch nájdete vo webshope.
 • upozornenia
  • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. 
  • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  •  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  •  Uchovávajte mimo dosahu detí.
  •  Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. 
  • PO POŽITÍ: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
  •  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
  • NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  •  Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  •  Národné toxikologické informačné centrum - kliknite sem
 • Zloženie

  Mentha piperita Oil, Limonene. 

Divider