Porovnanie cien

Porovnanie cien

Porovnajte a ušetrite pri každej objednávke ADR. Pozrite sa na príklad produktovej objednávky v hodnote 100 PSV.

Úspory ADR*

 

Produktová PSV

Cena produktu bez DPH

Prepravné náklady bez DPH****

% späť v podobe VOĽNÝCH produktových bodov

VOĽNÉ produktové body

Celkové náklady bez DPH (vrátane voľných produktových bodov)***

Štandardná faxová/poštová objednávka

100

75 EUR

12,25 EUR

0 %

0

87,25 EUR

Objednávka ADR

95

71,25 EUR

6,65 EUR

20 – 30 %

19 – 29 bodov**

63,65 – 56,15 EUR

Úspory

5

3,75 EUR

5,60 EUR

20 – 30 %

19 – 29 bodov*

23,60 –
31,30 EUR

*Všimnite si, prosím, že vyššie uvedená tabuľka slúži len ako príklad. Použité boli nemecké ceny (bez DPH) a PSV.
**Produktové body budú stiahnuté za vrátené produkty ADR.
***Tieto čísla zahŕňajú produktové body, ktoré sú udelené za nasledujúci mesiac. Pre tento konkrétny príklad, by osoba ušetrila v čase nákupu 3,75 EUR.
****Niektoré trhy/špecifické regióny alebo ostrovy sú vyňaté z tohto plánu zliav (Island, Kanárske ostrovy, Francúzske zámorské územia).

Divider